Van Hack in the Box naar CAA met de zelfde vraag over security

hitb-caa-samen630415Donderdag – het conferentie deel van Hack in the Box wordt gestart met een “keynote” van P. Zorko, zij is onder andere directeur Cyber Security. Inhoudelijk stelt haar verhaal weinig voor. “cyber has become mainstream” zal op de paar honderd toeschouwers in de zaal weinig indruk hebben gemaakt. Evenmin keek er ook maar iemand verbaasd op bij het verhaal over hoe goed public private samenwerking in Nederland wel niet werk

Nee dan de echte keynote. John Adams neemt de zaal mee in een goed verhaal over Apple, de FBI en alle daarbij horende crypto trends. Dat is veel meer in lijn met HitB, goede vooral technische verhalen, vragen en daarmee een beschaafd edoch intensief traject van kennis uitwisseling. Dat werd ook later die dag ene paar keer zichtbaar. Shengping Wang en Xu Liu lieten zien hoe je KVM-Qemu en Docker containers kunt slopen. Voor zaal aanbieders (providers vaak) en gebruikers van containers had dit eigenlijk wel verplichte kost moeten zijn. Wat dat betreft is het te hopen dat de organisatie de presentaties snel op het YouTube kanaal zet, want daar is iets serieus aan de hand.

Of het nu ging om containers om zeep helpen, het fileren van Android malware of het beschrijven van fouten in iOS je ziet duidelijk dat de sprekers het een kick vinden voor een zaal met soortgenoten te spreken en die tientallen tot paar honderd mannen en vrouwen te prikkelen. We hebben dat de afgelopen dagen ook bij meerdere sprekers nagevraagd. Het antwoord van Tony Trummer van Tinder was ongeveer de meest compacte “ik kan mijn kennis alleen op peil houden door wat ik weet te delen met de community en de feedback tot me te nemen”. Kennis vergaren, vasthouden, vergroten en delen. Daar draait het dus om.

Met die kennis vers in het achterhoofd een verandering van locatie: van HitB naar de bijeenkomst van de CAA – Cloud Architecture Alliance. De avond zou staan in het teken van security. Cloud en security, dat sluit aardig aan bij HiTB, maar CAA spreekt wel heel duidelijk een compleet andere groep aan. De overstap van echte security minded techneuten naar architecten, annex consultants, is wel heel erg groot. Zoals Marco van den Akker terecht opmerkte: kijk naar hoe weinig handen er worden opgestoken als de zaal een vraag voorgelegd krijgt over security. Bij nader inzien had ISP Today zelf, of een van de organisatoren van de avond deze groep de vraag moeten voorleggen die Tummer zo goed beantwoordde: “beste cloud architecten, hoe houden jullie je kennis over security op peil?”

Daarover doorpratend met zowel Marco als Christian van Barneveld van Weolcan de conclusie: die vraag moeten we vaker stellen en aan meer beroepsgroepen. Dus ook aan de lezers van ISP Today.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.