Vertical Cloud, bedrijven en onderwijs zoeken elkaar steeds meer op

De Gerbrandytoren, beter bekend als de zendtoren bij Lopik, was begin deze maand het decor voor de strategische bijeenkomst ‘Vertical Cloud’, waarbij de internetsector in gesprek ging met het onderwijs over de onderlinge samenwerking. Een meer symbolische locatie was haast niet mogelijk.

gerbranditoren_jobwedoDe achtergrond voor deze sessie is ‘de Cloud’ die een onomkeerbare entree gemaakt heeft in de maatschappij. De technologie is voortdurend in ontwikkeling en verbazingwekkende innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Daarbij zijn er de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft zoals de grote afhankelijkheid die ontstaan is, veranderende wetgeving, cybercrime en alle discussies rondom privacy, illegaal downloaden en vrijheid van meningsuiting op het web.

Door al deze ontwikkelingen heeft de internetsector dringend behoefte aan professionals die niet alleen de techniek kennen, maar die zich vooral zeer bewust zijn van hun rol om een betrouwbare en veilige cloud-infrastructuur te ontwerpen en beheren. Waar voorheen de nadruk lag op technologie, moet het voor IT’ers nu duidelijk zijn dat het om ‘informatie’ gaat en dat de techniek in dienst hiervan staat. De verbinding naar het onderwijs is dan ook niet meer dan logisch. Als bedrijven en onderwijsinstellingen zich anders gaan organiseren en  integraal gaan samenwerken binnen de bedrijfskolom (vertical )  die verantwoordelijk is voor de digitale infrastructuur, komt er een betere afstemming op de behoeften van deze sector.

Om de deelnemers te inspireren, trapte Frans Koemans van Dutch Authentics de sessie af met zijn visie op de toekomst van organisaties. Frans toonde ons hoe bedrijven en scholen zich op een andere, meer intuïtieve manier kunnen organiseren. Ook ging Frans in op de nieuwe generatie professionals die zoekt naar zingeving en die zich op een andere manier wil verbinden aan werkgevers.

Tijdens de brainstorm over de huidige- en gewenste situatie van zowel de bedrijven als het onderwijs werden ook de belangrijkste knelpunten en belemmeringen zichtbaar. Het beroepsonderwijs wil heel graag af van belemmerende systemen zoals bureaucratie, inflexibiliteit, inspectiedruk en een gebrek aan een inhoudelijke dialoog met de markt. Hun grootste wens is om maatwerk te kunnen leveren, studenten meer te inspireren en hun passie te laten ontdekken. Ze willen dit in co-creatie met het bedrijfsleven bereiken.

Het bedrijfsleven ziet ook het belang van integrale samenwerking en pleit voor professionele leergemeenschappen waarin bedrijfsleven, onderwijs en studenten vertegenwoordigd zijn en studenten zich kunnen ontplooien tot cloudprofessionals. Knelpunten en belemmeringen zijn er in de vorm van overvolle agenda’s en de dagelijkse business die al hun aandacht opeisen. Tijdens de discussies werd opgemerkt dat er nog onvoldoende draagvlak is om een duurzame verbinding tot stand te brengen zolang de wederzijdse afhankelijkheid niet zichtbaar genoeg is. Het is onze overtuiging dat die er zeker wel is en dat de dialoog meer inzicht gaat geven in wat we elkaar te bieden hebben.

Het bedrijfsleven en onderwijs zijn twee verschillende werelden met ieder hun eigen taal. Het aangaan van de dialoog is nodig om elkaar beter te leren kennen en te komen tot een passend plan van aanpak. Wordt vervolgd!

About the author

Avatar

Michiel Weber is directeur van JobWeDo en initiatiefnemer van het partnerprogramma dat de online sector verbindt met het onderwijs. Hij helpt bedrijven onder andere bij het opzetten van stageprogramma’s en organiseert activiteiten op het raakvlak bedrijfsleven-onderwijs. Via de website* jobwedo.nl en door alle activiteiten vinden (aankomende) professionals met passie voor ICT en techniek hun weg naar de deelnemende bedrijven en andersom. Het delen van kennis helpt het onderwijs om beter aan te sluiten bij de behoeften van de sector. * Website actief vanaf december 2014.