VMworld een terugblik – 3

VMworld2015-630x416Vanmiddag het derde en laatste deel over VMworld 2015 dat vorige week in Barcelona werd gehouden. Van partners, via de markten die de storage solution bedrijven bedienen nu de laatste, maar oh zo belangrijke, vraag, wat we misten en een samenvatting.

Hoe verdien je geld met storage nieuwe stijl?
Uiteindelijk draait het allemaal om de vraag “what’s in it for me? of “wat levert het nou op?” De storage bedrijven die ISPtoday in Barcelona sprak weten dat die vraag door iedereen gesteld wordt, dus ze hadden er ook allemaal een antwoord paraat dat in de basis gelijk was. Dat storage een groeimarkt is, omdat er steeds meer data wordt opgeslagen was wat je overal hoorde en daarop volgde: meer vraag naar storage is een goede basis hier meer aan te verdienen. De vendoren gingen uiteraard verder: iedereen wees er op dat zijn oplossing leidt tot meer efficiency en daardoor lagere kosten. Lagere kosten komen uiteindelijk de marge ten goede en dat is dan meer inkomsten.

Dat is al kort door de bocht en de invulling van efficiency verschilde sterk per bedrijf. Stormagic dat claimde een ROI van 6 maanden, 40% lagere Opex en 30% minder Capex ten opzichte van de concurrentie, zat daar op een heel andere lijn dan bijvoorbeeld Atlantis dat stelt dat de software oplossing tot 90% meer storage efficiency betekent of Tintri dat als enige spontaan de langere ondersteuning van de hardware (7 jaar?) als factor noemde.

Als het verhaal over inkomsten voor de partner annex wederverkoper gaat had Commvault het meest uitgebreide verhaal. Het claimt recent de diensten op een andere manier te zijn gaan positioneren en bundelen. Dat zie je terug op de website waar naast doelgroepen (overheid, gezondheidszorg et cetera) expliciet ziet worden genoemd voor welke probleem men antwoord zoekt: back-up is immers iets anders dat DR of compliance. Voordeel hiervan zou zijn dat de partner annex wederverkoper met een beter afgestemd aanbod kan komen en daar makkelijker de eigen diensten om heen kan plaatsen (“bundelen”). Support werd eveneens genoemd als een bron van inkomsten, wederverkopers zouden de eerste lijn kunnen doen. En aan de marge zijde zou het bedrijf ook veranderingen hebben doorgevoerd. Zo uitgebreid als dit antwoord was het nergens anders. De marges en onderhandelingsruimte hielden alle partijen nadrukkelijk voor zich.

Wat ontbrak?
Zet de teksten van de stands van VMworld 2013 en die van 2014 naast die van 2015 en je zietdirect dat de cijfers minder opvallen. De nadruk op IOPS en andere prestatie indicatoren is afgenomen. In de interviews en informele gesprekken werden ze eerder sporadisch genoemd. Een verklaring kan zijn, dat de markt het ondertussen zat is met claims over sneller en beter te worden overladen. Een markt ook waarvoor geldt dat de mystiek verdwenen is en heeft plaatsgemaakt voor commoditization. Hier is een grotere rol weggelegd voor convenience, gebruikersgemak.

Conclusie
VMworld blijft een groot event waar heel wat meer te zien en horen is  dan alleen keynotes, voordrachten en productdemonstraties. Het is ook een graadmeter voor de hele IT sector. Je ziet aan het aanbod dat de markt zich verder ontwikkelt, dat sommige begrippen uit de mode raken en andere (hype?) begrippen er voor in de plaats komen.

Op basis van deze editie kun je verder stellen dat steeds meer, maar nog lang niet alle, vendoren begrijpen dat Europa of EMEA bestaat uit allemaal echt verschillende landen. Hoewel diensten en producten steeds meer onderling uitwisselbaar zijn benadrukken de vendors de verschillen. We zagen dat terug in de aandacht voor het benoemen van doelgroepen en het daarop aanpassen van de proposities. In hoeverre de klanten, waaronder datacenters en providers, zelf weer op deze trend gaan inspelen is iets dat we in de gaten blijven houden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.