Voorbeeld van een bar slechte cloud infographic

Dat marketing en communicatie afdelingen graag teruggrijpen op infographics zal de lezer bekend voorkomen. Het is een formaat waarmee snel een hoop inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarnaast is het bij uitstek de manier om de indruk te wekken dat men zich echter ergens in verdiept heeft.

WC eend

Wie veel infographics te zien krijgt zal beamen dat het format opvallend vaak wordt gebruikt om een wc eend verhaal op te hangen. Wat cijfertjes op een indrukwekkende wijze presenteren en daarbij roepen dat het gaat om marktonderzoek, dat is inmiddels een normale gang van zaken. Er zijn gelukkig nog steeds infographics waarvan het verhaal wel klopt, daar gaat deze post niet over. Deze post gaat over een typisch voorbeeld van wc eend infographic.

Cijfers zonder uitleg of context

Fugue, een Amerikaans bedrijf dat “iets” doet met cloud automation, probeerde eind vorige maand de aandacht te trekken met “onderzoeksresultaten” gepresenteerd als infographic (PDF). De kop was dat cloud een makeover nodig heeft, want het is allemaal te complex. Cijfers als zou meer dan 40% het te complex vinden en ontevreden zijn over de kosten zouden dat aantonen. 47% van de groep die was benaderd vond de security en compliance te lastig en 35% vond de agility tegenvallen. Onder de streept zou er dus sprake zijn van grote teleurstelling, te hoge kosten en ontevredenheid. Conclusie aldus Fugue: cloud zoals we het nu kennen deugt niet en er is iets anders nodig. Toevallig is dat “iets anders” het product van dit bedrijf.

Iedereen die iets weet van marktonderzoek ziet hier direct de fouten. Ten eerste wordt niet duidelijk wie zijn benaderd voor het onderzoek. Vervolgens worden constateringen gestapeld om tot een (1) conclusie te komen. Elk van de bevindingen rechtvaardigt vervolgvragen en die zijn er schijnbaar niet. Als daadwerkelijk 47% van de cloud gebruikers worstelt met security en compliance voorschriften mag daar nooit uitsluitend de conclusie aan verbonden worden dat het dan maar makkelijker gemaakt moet worden. De lat lager leggen of 100% automation is maar een deel van de oplossing. Je moet vooral en in de eerste plaats achterhalen wat precies de aanleidingen zijn voor die score.

Op dat punt gaan heel wat infographics de mist in. Een uitkomst zonder enige context de waarheid noemen roept bij oplettende lezers en kenners vooral vragen op. In het geval van Fugue is het niet een misser, ze stapelen vijf bevindingen op elkaar en roepen dat cloud te moeilijk is. Het is gewoon tenenkrommend zo slecht.

Daarom ook het welgemeende advies: als je al infographics gebruikt: kijk uit dat het geen wc eend verhaal wordt waar iedereen zo doorheen prikt.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.