VVR over doelen voor 2016 en ontwikkelingen in de markt (deel 2)

VVR-logoMaandag in deel I van het interview met de VVR stond het strategisch plan voor 2016 centraal. Vandaag aandacht voor de overige activiteiten.

Een aantal keren noemden jullie de Dag van Domeinnaam – is dat voor jullie het hoogtepunt van het jaar?
Flip: “Het is iets waar ik nu al veel zin in heb. Het is het moment om contact te hebben met mensen die actief zijn in de sector, die daar niet alleen een mening over hebben, maar die ook willen delen. Dat vind ik nuttig, leuk en vooral leerzaam, maar of het daarom het hoogtepunt is? Ik hoop vooral dat het een traditie wordt, een traditie waardoor de aansluiting tussen en leden en bestuur verder verbetert en waardoor wij weer zeker weten dat de juiste koers volgen.”

Margreth: “Wat Flip zegt, hoogtepunt is niet het juiste woord. Een van de doelstellingen die we met de Dag van de Domeinnaam hebben is meer mensen te bereiken. Als de zaal vol zit, ja dan is dat een hoogtepunt. Maar de echte hoogtepunten komen daarna pas. Als we bijvoorbeeld mede door de input van die dag met goed onderbouwde betogen kunnen scoren naar de politiek en de relatie met SIDN naar hoger plan kunnen trekken. De dag is voor ons dus echt wel heel belangrijk.”

Wat is in jullie optiek wel een hoogtepunt of een milestone van de afgelopen periode?
Flip: “We hebben nu een Service Level Statement met SIDN afgesproken dat was een paar jaar geleden nog niet mogelijk. Dat is een eerste stap richting een SLA. Is dat een hoogtepunt? Het is een duidelijke winst die wij boeken voor en met de leden.”

Margreth: “Als we aan het einde van 2016 constateren dat de leden ons vaker hebben benaderd, voor het vragen om, of delen van, informatie dan is dat iets waar we tevreden mee zijn want dan zijn we zichtbaarder geworden. We verzinnen onze punten niet zelf, we hebben daar input van de achterban voor nodig.”

Is dat tevens een oproep van jullie naar de leden?
Margreth en Flip: “Ja absoluut.”

Margreth: “Er zijn altijd wel mensen die je weten te vinden, maar dat is niet per se de mening die geldt voor alle leden. Wij willen zoveel mogelijk input om ons werk goed te kunnen doen. Dat impliceert tweerichtingsverkeer. Wij staan open voor input en gaan daar dit jaar meer werk van maken. Dat doen we niet alleen door dit interview; de website en de nieuwsbrieven gaan we ook nog eens kritisch onder de loep nemen. De leden nodigen we uit ons vaker te mailen, bellen of op welke andere manier dan ook te benaderen.”

Dwingen de veranderingen in de markt jullie tot een andere, meer actieve, houding?
Flip: “Ja dat denk ik wel. In de afgelopen jaren is het wel eens voorgekomen dat we verrast zijn. Dat willen we toch wel voorkomen door eerder en meer betrokken te zijn bij besluitvorming. Twee voorbeelden die iedereen in de sector zal herkennen zijn de laatste BTW wijzigingen. Daar was een hoop over te doen. Ander voorbeeld is de Wet van Dam (de wet die bepaalt dat stilzwijgende verlenging van abonnementen voor consumenten niet meer mag, daarvoor komt de opzegperiode van 1 maand in de plaats [link], Red)Wij zijn daar als branche enorm mee geconfronteerd en totaal niet gehoord. Op dat dossier, dat heel veel leden aangaat hadden we helemaal geen lobby. Iets dergelijks willen we voorkomen.”

Margreth: “Wat we daarbij niet mogen vergeten is dat onze leden niet alleen aandacht hebben voor alles dat direct met het .NL te maken heeft. We kunnen heel veel doen dat voor onze achterban relevant is. Dat is gewoon te veel werk. Daarom is VVR aangesloten bij DINL.”

“Dus als het gaat over dossiers zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voeden wij, namens onze leden, DINL met informatie. Dat levert natuurlijk een veel krachtiger lobby op. Maar er zijn ook dossiers waar bij ons, de VVR, en binnen DINL verschillend wordt gedacht.”

Dat klinkt als een valkuil: de veranderende markt en de actievere opstelling van VVR

Margreth: “Ja we kunnen als VVR alles wel willen gaan doen, maar dat is gewoon onmogelijk. Aansluiting werkt beter.”

Flip: “DINL is natuurlijk op zich ook een bewijs dat de markt verandert. Iedereen zit namelijk met de vraag hoe zijn sector nou het beste gehoord kan worden.”

Verwachten jullie de komst van nieuwe stakeholders?
Flip: “Wat je al enige jaren ziet is dat buitenlandse partijen de Nederlandse markt betreden, dat is een nieuw type stakeholder. Aan de andere kant zien we nu ook dat Nederlandse partijen met de roots in de .NL de activiteiten naar het Buitenland uitbreiden. Die krijgen dus voor een deel andere belangen en krijgen te maken met weer andere partijen waar ze rekening mee moeten houden. Dat zijn voor ons wel een soort van nieuwe stakeholders.”

Margreth: “Als je denkt aan trends zoals IoT, ja het kan dat partijen die daar iets mee doen en daarvoor ook van domeinnamen afhankelijk zijn, op termijn direct bij ons aansluiting zoeken. Dat hoeft niet via een andere koepelorganisatie.”

Investeren jullie in het volgen van dat soort trends?
Flip: “Ja, maar dit is nou bij uitstek iets waarvoor de oproep naar de leden geldt nieuws en informatie met ons en alle registrars te delen.”

Margreth: “We hebben al ervaring met dat soort thema’s IPv6 bijvoorbeeld. Wij kunnen daar de leden niet dwingen. We kunnen ze wel begeleiden en er voor zorgen dat de sector aangehaakt blijft bij het onderwerp.”

Niet dwingen wel begeleiden” dat klinkt als een motto
Margreth: “We gebruiken het niet als een centraal thema of uitgangspunt, maar het is wel zoals we werken.”

Flip: “Het is zoals we het doen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.