Waar gaan we heen – SIDN connect?

Een week geleden werd in de bossen van Zeist de eerste SIDN connect dag gehouden. Een bijeenkomst die zou staan in het teken van kennis uitwisseling en debat. De happening zou openstaan voor meer dan de deelnemers registrars. Een activiteit was vooraf als bovengemiddeld interessant ingeschat, de workshop van Marco David en Moritz Müller.

Het zou een interactieve workshop worden en dat impliceert grotere betrokkenheid van de aanwezigen. Marco kennende kwam ook IPv6 aan bod, maar dat was slechts een fractie van de bijeenkomst. Echt interessant was deze lijst met 10 bullets en een duidelijke titel. Hierover zou het gesprek moeten gaan, maar je kunt er ook nu nog het nodige mee.

Wie goed kijkt zie dat de eerste 7 punten ontwikkelingen betreft en dat de laatste 3 daar iets van afwijken. Als je weet dat de dag vooral door registrars werd bezocht, maar zij niet de enige stakeholders zijn van de 7 issues kun je je voorstellen dat er meer antwoorden mogelijk waren. Dat is wat deze 7 punten zo boeiend maakt. Met enige creativiteit kun je er een tabel of schema van maken. Daarin vul je links de vragen in en bovenaan de mogelijke stakeholders. Dan krijg je iets als dit.

 

Vervolgens kun je, zoals de Consumentenbond dat altijd doet, de velden gaan invullen. +++ staat voor positieve impact en — voor negatieve impact. Iedereen kan op die manier de lijst invullen. De waarschijnlijke uitkomst van de eerste bullet zal zijn dat IoT voor de eerste twee stakeholders, registrar en een hoster, weinig plusjes oplevert en dat nieuwe TLD’s dat voor deze twee groepen juist wel doen. Voor alle andere punten is het lastiger in te schatten wat de impact gaat zijn. Dat geldt ook voor de overige stakeholders.

Heel Nederland

Als je voor jezelf overal de + en – hebt gezet en kijkt naar de drie laatste vragen op de sheet van Marco en Moritz dan heb je de middelste daarvan beantwoord. De twee andere echter niet. Vooral die eerste is zeer fascinerend. Wat is van al die plussen en minnen die je hebt gegeven de impact voor Nederland? Voor de volledigheid moet je dit wel lezen als heel Nederland, dus bedrijfsleven en consumenten. Aan de laatste bullet kun je nog een draai geven: “wie zouden (meervoud!) hierin een rol moeten spelen?” Dat SIDN labs hier een rol wil vervullen is begrijpelijk. Een aantal van de punten heeft immers de nodige impact op punt NL en het directe umfeld.

Aanzet

Wie zich in de punten verdiept ziet verder dat ze elk voor zich een breed maatschappelijk debat kunnen vullen. Dat soort activiteiten ontbreekt echter sinds jaar en dag in Nederland. De vraag waarom dat is werd evenals de inluidende vraag waar gaan we heen is in Zeist niet beantwoord. Maar misschien was het wel de allereerste aanzet voor een nieuw soort domeinnaamdebat.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.