Waardoor mislukken migraties?

Een week geleden startte ISP Today de week met het bericht over een bizarre migratie mislukking. Hoofdrolspelers in dat drama zijn T-Systems en ThyssenKrupp. Het bericht is inmiddels ook elders in de Nederlandse tech pers verschenen. ISP Today heeft de case gebruikt om nog een lastige vraag te stellen.

De vraag is gesteld tijdens de CAA Award uitreiking van afgelopen donderdag. Dat was een voor CAA begrippen bescheiden en kleinschalige activiteit. Daardoor was er genoeg ruimte om Koen van Schijndel van Weolcan de case voor te leggen en een vraag te stellen. “Kun jij je een situatie voorstellen dat een migratie niet kan lukken, moet worden gestaakt?” Nog even voor de goede orde, de “referentie” case was iets omvangrijker dan een server verhuizen van datacenter A naar B of een goed gevuld reseller account verplaatsen. 700 miljoen Euro, 7 jaar doorlooptijd en ruim 700 locaties, dat is de referentie.

Dataclassificatie

Koen kwam met meerdere suggesties waarom een cloud migratie kan stranden of zelfs moet worden teruggedraaid. Als eerste noemde hij spontaan dataclassificatie. Dat is direct een heel mooi begrip waar enorm veel achter schuil kan gaan. Denk daarbij aan vragen: wie heeft de data geclassificeerd en welke regels kunnen veranderen waardoor je die klus weer overnieuw moet gaan doen. Bij dat laatste lijkt de GDPR een makkelijk voorbeeld. Als je data wil laten verwerken moet je daar (in iedere geval na 25 mei 2018) heel goed van weten of dat kan en door wie dat gedaan wordt. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen te verzinnen. Daarvoor is het simpel te wijzen naar Duitsland waar Microsoft die complexe Azure regeling heeft getroffen om te voorkomen dat niemand anders van die cloud gebruik zal maken (de onderliggende eis dat de data niet op buitenlands grondgebied mag staan). Dataclassificatie kan echter ook op heel andere zaken betrekking hebben, zoals beschikbaarheid. Als data 24/7 met 1ms latency beschikbaar moet zijn dan kan een eerder bedacht cloud migratie plan wel eens niet realiseerbaar blijken (kijkend naar de processen bij de staalfabrieken van ThyssenKrupp moet dat daar ook echt aan de orden zijn geweest).

Force Majeure

Het tweede begrip dat werd genoemd was de Act of God, overmacht of Force Majeure. Omstandigheden die niemand in de hand heeft en die ervoor kunnen zorgen dat een migratie gewoon geen zin meer heeft. Aardbevingen, Tsunami’s en ander natuur geweld kan er voor zorgen dat er niets meer is waarvoor data gemigreerd kan worden.

Wisseling van de wacht

De derde verklaring was minder dramatisch, maar kan zomaar vaker voorkomen. Het is de wisseling van de wacht. Wat nu als er een nieuwe CEO of CTO komt en de vorige was de trekker van het project. Het is niet ondenkbeeldig (understatement) dat met een directiewisseling ook een nieuwe preferred supplier met eigen ideeën naar binnen komt. Dan kan een migratie voor lange tijd op het ijs worden gezet en zelfs worden gestaakt.

Herkennen en handelen

In slechts een kwartier tijd kwamen zeven mogelijke oorzaken ter sprake, slechts drie ervan staan hier benoemd. Dat is opmerkelijk snel en veel. Het geeft vooral aan dat de lezer er wel eens bij stil mag staan. Er zijn gewoon veel omstandigheden die een migratie kunnen doen stranden. Die herkennen en in kaart brengen kan een hoop ellende voorkomen. Het kan je in de onderhandelings- en offertefase helpen je klant de juiste vragen te stellen. Dat klinkt misschien vreemd, maar vragen naar bijvoorbeeld dataclassificatie en borging in de organisatie laat de klant wel zien dat jij serieus met de business bezig bent. Ook als het om simpelere migratie trajecten gaat dan in het geval van T-Systems.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.