Waarom koopt Iron Mountain datacenters?

Maandag maakte Iron Mountain bekend $1,3 miljard op tafel te leggen voor de overname van IO Data Centers LLC, een Amerikaanse uitbater van 4 datacenters. Iron Mountain kennen we in Nederland niet als DC exploitant, maar als partij die archieven vernietigd of juist heel lang bewaard.

Bestaande en new business

Iron Mountain is er trots op dat het de data ergens heel diep in de rotsen van een Amerikaanse staat opslaat. Claims als digitale houdbaarheid van 100 jaar+ kwamen daarbij wel eens voor. Dat is toch heel andere business (net als het archief vernietigen) dan het runnen van tamelijk reguliere datacenters. De partij die ze net hebben overgenomen is ook – volgens de berichten althans – vooral sterk in colo. Maar Iron Mountain heeft misschien gewoon heel veel eigen DC ruimte nodig om aan de sterke marktvraag te kunnen voldoen. In dat geval is het opkopen van bestaande DC’s een manier om snel die extra capaciteit te kunnen inzetten.

Dat zou kunnen kloppen, maar er wordt expliciet vermeld dat de bestaande 500+ colo klanten blijven zitten en dat de bedrijfsvoering niet wordt gewijzigd. Waarom koopt Iron Mountain dan het DC als het niet voor de volle 100% wordt ingezet voor de core business van Iron Mountain, het opslaan voor langere tijd?

De vraag is zelfs extra aan de orde als je weet dat Iron Mountain recent een datacenter in Singapore en Londen heeft overgenomen van Credit Suisse. Ook in die twee locaties blijft de veel bij het oude. De bank verschuift slechts van positie. Van eigenaar wordt het nu huurder. Interessant detail daarbij is dat melding over die overname melding maakte van lege vloerruimte. Met andere woorden Credit Suisse had te veel vloeroppervlak en zocht een partij die ze van dat probleem kon afhelpen.

Diversificatie of …

Het lijkt er sterk op dat Iron Mountain het runnen van DC’s als een nieuwe bedrijfsactiviteit beschouwt. Het meldt in het persbericht van maandag ook dat de omzet van “data center business” van 7% doorgroeit naar 10%. Diversificatie van het aanbod dus en dat is iets waar iedere ondernemer wel eens vaker bij stil mag staan. Dat geldt ook voor de vraag waarom Iron Mountain juist nu juist hiervoor kiest. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat de core business onder druk staat. Je kunt je er inderdaad iets bij voorstellen dat de omvang van papieren archieven lang niet meer zoveel toeneemt. En dan is er nog de digitale archivering. Niemand zegt het nog, maar het zou kunnen dat lange termijn storage oplossingen van de grote cloud aanbieders Iron Mountain ondertussen veel last bezorgen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.