Wat is Green IT Global en hoe kun je daaraan bijdragen?

Het is alweer een paar maanden geleden dat Green IT Global het levenslicht zag. Achter deze drie woorden gaat een consortium schuil waarvan de Nederlandse tak, GreenIT Amsterdam, natuurlijk bekend is. Waarvoor het staat en wat de bedoeling is wilde ISP Today uiteraard weten. Directeur Jaak Vlasveld reageerde prompt met onderstaande antwoorden op de schriftelijke vragen.

Omdat we al eerder over het belang van groene IT en Green IT Amsterdam hebben gepubliceerd veronderstellen we iets van voorkennis bij de lezers. De eerste vraag ging over de deelnemende landen.

Zijn deze vier (Frankrijk, Nederland, UK en Zwitserland) de echte trendsetters op dit gebied of is er een andere verklaring waarom het deze 4 zijn en niet meer of andere Europese landen?

Wat betreft deze manier van werken (publiek-privaat, open platform, samenwerken voor duurzaamheid, kennisdeling etc) zijn ze dat absoluut. Andere landen waar ook veel gebeurt zijn Duitsland en de Scandinavische landen. Echter, die zijn toch echt minder gewend aan deze manier van werken.
Overigens, en dit wordt heel sterk vanuit het buitenland aangegeven (oa door Andre Rouyer/GIMELEC, en door Niklaus Meyer / Swiss Informatics Society Green IT SIG: Nederland is de trendsetter op dit gebied. Wij zijn de enige die zich zo sterk georganiseerd hebben op dit thema, en bij ons staat het thema het sterkst op de kaart.

De drie andere partijen kennen we al langer, maar zijn anders georganiseerd:

  • De founders van SFL en SIG Green IT Swiss kennen we sinds 2010, toen zij net als wij bezig waren met het structureren en formaliseren van onze activiteiten. Wij zijn toen gestart met Green IT als deelnemersorganisatie, met een programmabureau en personeel – zij zijn werkgroepen gebleven. Dat zijn ze nu aan het veranderen.
  • AGIT was toen ook ‘zelfstandig’ geworden, maar heeft nu (naast hun sterke bestuur) financiering voor inhuur van hun medewerker voor 2 dagen in de week.

De Scandinavische landen kennen geen organisaties die zich puur richten op innovatie in samenwerkingsverband voor duurzame ICT in de breedte (wel op thema’s, maar niet breed). In Duitsland was er 1 (Green IT BB), maar die is gestopt toen een project afliep. De publieke sector zou het wel verwelkomen. Buiten Europa kennen wij geen vergelijkbare bewegingen.

Als tweede vroegen we naar de samenwerking. Hoe actief wordt gezocht naar samenwerking met het bedrijfsleven (leveranciers van software en hardware)?

Samenwerking tussen bedrijven is het uitgangspunt, daar zitten de oplossingen, daar zit de kennis (en samenwerking vanuit bedrijven met beleidsmakers en kennisinstellingen helpt dat verder)

De derde vraag borduurde hierop voort, namelijk of er actief wordt gezocht naar samenwerking met de gebruikers van software en hardware?

Dit is een van de redenen waarom internationale samenwerking meerwaarde biedt. In Frankrijk is dit verder ontwikkeld dan in NL, en daar kunnen wij van leren. Verwachtingen, vraag en kennis van gebruikers is absoluut relevant, en dat is ook erkend vanuit het bedrijfsleven.

Tenslotte hadden we nog deze – voorspelbare – vraag voor Jaak: Hoe kunnen Nederlandse IT ondernemers hierin participeren of gebeurt dat automatisch als ze al bij Green IT Amsterdam zijn betrokken?

NL IT-ondernemers, participeren hier inderdaad direct in door deel te nemen aan Green IT Amsterdam. Sterker nog, onze internationale samenwerking kent nu een manifest, maar geen rechtsvorm of andere formele band. Alles wat we samen doen, is omdat we er op dat moment of vanuit het manifest toe uitgenodigd worden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.