Wat wordt de impact van deze datacenter consolidatie op giga schaal

DCD-GAO201603Als we het op ISPtoday, of bij zusteruitgave het Datacenter & Clouddossier, hebben over datacenters draait het vooral om de situatie op de Nederlandse markt. Dat de exploitant van een datacenter zijn HQ in het buitenland heeft is daarbij niet zo belangrijk, het draait erom dat het gebouw zelf op Nederlands grondgebied staat.

Hoeveel van dat soort gebouwen er zijn lijkt een goed bewaard geheim. We weten dat er nog steeds wordt bijgebouwd, maar ook dat er met name door de overheid flink wordt bezuinigd. Consolidatie is het begrip dat dan valt en dat staat gewoon voor forse reducties van de aantallen datacenters in gebruik door de overheid.

Het Rijk heeft in het kader van consolidatie en cloud first diverse keren het aantal datacenters waar “de rijksoverheid” gebruik van maakt genoemd (64) en ook aangegeven dat met terug wil naar minder dan 10 (“4 tot5” is in het verleden genoemd als gewenst aantal, maar ook 8). Streven was daarbij altijd dat men rond 2020 klaar moest zijn met die operatie. Ruim 50 datacenter locaties schrappen door te migreren, te voegen en gewoon te sluiten, is dat een operatie die 9 jaar moet duren (start van de operatie was namelijk 3 januari 2011 – zie PDF)?

Op zoek naar een antwoord op die vraag is gekeken naar het schijnbaar grote voorbeeld voor deze stap: de datacenter consolidatieslag van de Amerikaanse federale overheid. Prettig is dat men daar ook in 2011 is begonnen met de formele consolidatie en dat 2019 als einddatum geldt. Daar houdt echter elke vergelijking op. De schaal in de USA is overweldigend. “As of November 2015, agencies identified a total of 10,584 data centers.” (PDF link) Daarvan moeten er ultimo 2019 5.203 gesloten zijn.

Hoeveel vierkante meters dit vertegenwoordigt laat zich raden: héél erg veel. Tegelijkertijd zien we dat bijna alle grote telco’s daar ook de datacenters aan het afstoten zijn. Wat begon met de vraag: hoe lastig is het om DC’s af te stoten? levert een heel ander inzicht op: als ergens enorm veel DC ruimte beschikbaar komt is het wel in de VS. Vraag is: wat wordt daarvan de impact op prijzen en aanbod?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.