Weeffout in de cloud-only strategie

Cloud630416Het is alweer de nodige jaren geleden dat we voor het eerst hoorden over een cloud-only strategie. Hier in Europa keken we verbaasd op dat een Amerikaanse president en andere politici een zo duidelijk standpunt durfden in te nemen.

Het duurde niet lang of Europese politici begonnen het begrip ook te gebruiken. Het was verder een prachtige gelegenheid voor vendoren het aantal lobby trajecten richting overheden op te voeren. Binnen een korte tijd waren er moties en wetsvoorstellen in parlementen die allemaal als doel hadden zo dicht mogelijk tegen dat Amerikaanse model aan te schurken: We gaan voor cloud, tenzij het echt niet anders kan. Wat voor overheden geldt, gaat ook op voor het bedrijfsleven. Daar is – waarschijnlijk zonder dat men het zich realiseert – ook sprake van een cloud-only strategy.

Iedereen blij? Nee alles behalve dat. Natuurlijk, cloud wordt gebruikt, steeds meer, maar er blijft een horde te nemen: de legacy. Je ziet tot op heden daar twee oplossingen voor: niets doen en voor dat deel van de IT ressources dedicated personeel toewijzen en erkennen dat het een dure “non-oplossing” is of het zo veel mogelijk laten aanhaken op het bedrijfs cloud concept. Soms vind je dat dan terug in cases die achter de beschrijving “hybride cloud oplossing” schuil gaan. Met beiden wordt vooral tijd gewonnen, een echte oplossing is het niet, laat staan dat we weten hoe lang dit kan voortduren.

Misschien is het wederom de Amerikaanse overheid die hier het voorbeeld gaat geven. Daar ziet men na zoveel jaren cloud-only verkondigen in dat er wel heel wat lastige legacy blijft staan. Vaak heet het dat die niet weg kan vanwege security bezwaren (herkenbaar?). Het komend jaar wil men $3.1 miljard besteden aan maatregelen om gericht de legacy op te ruimen. Voor dit bedrag wordt onderzoek gedaan en maatwerkoplossingen doorgevoerd. Het is extra budget en staat verder los van de reguliere migraties en uitbreidingen van cloud capaciteit.

Aparte funding (en staffing!) om legacy aan te pakken, los van de bestaande cloud trajecten, zou wel eens een belangrijke stap kunnen zijn. Als je heel goed kijkt naar het ontstaan van de cloud-only gedachte zie je dat (complexe) vormen van legacy gewoon niet benoemd waren. Wat Washington nu doet is niets anders dan een weeffout corrigeren. Zou Europa deze aanpak nu ook snel gaan omarmen?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.