Werkgelegenheid in de IT sector

vacatures-cbs-2016-640Na het eerdere bericht over nieuwe banen bij het nog te openen kantoor van Dropbox in Amsterdam, en het verlies van banen bij “concurrent” Box in London besteedt ISPtoday vandaag nog eens aandacht aan werkgelegenheid in de IT sector.

Aanleiding daarvoor is een onderzoek naar cloud. Skyhigh Networks maakte recent bekend dat het weer eens had nagevraagd hoeveel vertrouwen “IT leaders” (geen idee wat daar allemaal onder wordt verstaan) hebben in cloud. Het antwoord op die vraag was overwegend positief. 64,9% gaf aan dat software vanuit een cloud betrekken even zo veilig (47,1%) of zelfs veiliger (17,8%) was dan dezelfde software vanuit de eigen on-premise omgeving betrekken.

Een volgende vraag ging of men dan ook al SaaS diensten afnam en indien niet, waarom dan. Op die vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Een categorie stak toch wel met kop en schouders boven de rest uit: 30,7% geeft aan een gebrek te hebben aan “skilled security professionals”. Handjes met security kennis is dus een showstopper om tot cloudadoptie over te gaan. Is dat een verrassing? Waarschijnlijk niet echt. Iedereen in de sector ziet dat er een enorme behoefte is aan mensen die beschikken over met vormen van IT security kennis. Volgens sommige rapporten is het aantal vacatures in deze hoek wereldwijd de afgelopen jaren bijna verdubbeld. In tegenstelling tot de periode voorafgaand aan het millennium (“de jaar 2000 bug”) of de invoering van de Euro hebben we hier niet te maken met een tijdelijk proces. Dit zal nog vrij lang heel hoog op elke wervingsagenda staan.

Dat is goed nieuws. Als je je afvraagt waar je over enkele jaren een fatsoenlijke boterham mee kunt verdienen is het logisch dat je in ieder geval ook eens kijkt naar je huidige kennis van IT security. Trainingen en cursussen op dit vlak zijn er genoeg.

Over vacatures gesproken. Het zal de lezers van ISPtoday wellicht zijn opgevallen dat we sinds kort iets hebben aangepast aan het vacature overzicht. Door omstandigheden was een aantal vacatures voorzien van een ongeldige einddatum, waardoor ze steeds in beeld bleven. Dat is nu gecorrigeerd.
De illustratie geeft trouwens het aantal vacatures per sector aan, bron:CBS.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.