Zijn datacenters energieverspillers?

Onlangs stond in de New York Times een artikel over energieverspilling door Microsoft om zodoende een boete te ontlopen. Reuze interessant en op het eerste gezicht bijzonder schokkend. Schokkend omdat wij er met elkaar alles aan doen om op alle vlakken bewuster en zuiniger met energie om te gaan. Interessant omdat datacenters steeds vaker gezien worden als de grootste en kwaadaardigste energie verspillers van de 21ste eeuw.

Hoe komt het dat Microsoft een boete moet betalen voor het niet verbruiken van voldoende energie? Waarom verspilt een bedrijf energie terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen top prioriteit heeft? Om te kunnen antwoorden zou je meer willen weten over de overeenkomst tussen het Energiebedrijf en Microsoft, en over de incentives van het betreffende energiebedrijf om te kiezen voor dit prijsmodel. Het prijsmodel is immers niet nieuw. Je ziet voldoende varianten terug die minder schokkend ogen. Bijvoorbeeld de belbundels die je koopt bij je mobiele provider. Bel je niet, betaal je toch. Of zoals in All you can eat-restaurants. Je betaalt feitelijk ook voor alles wat je niet eet. En in sommige restaurants betaal je ‘terecht’ extra voor dat wat je niet eet en op je bord laat liggen.

De achterliggende rede van het energiebedrijf is vanuit economisch oogpunt ook niet geheel onberedeneerbaar. Je kan je stroom maar één keer verkopen. Dus wil je wel dat degenen die het belooft heeft te kopen dat ook doet. A, omdat je het anders aan andere bedrijven kan verkopen. B, het energienet-technisch overbelast raakt of instabiel raakt. C, het bedrijf een hele goede scherpe prijs heeft gekregen, omdat ze de belofte hebben gedaan veel af te nemen. D, omdat stabiliteit van het net, met andere woorden: voorspelbare afname en levering van capaciteit, een vereiste is om duurzame alternatieve bronnen aan te wenden. In alle gevallen is de urgentie nog hoger indien er sprake is van schaarste op het energienet. Het zou mij dus niet verbazen als in Amsterdam ook dergelijke contracten zullen opduiken. In de regio Amsterdam loopt immers het aantal datacenters snel op en daarmee de energievraag, met een mogelijk groter energietekort als gevolg. Energiebedrijven vrezen ook voor stroomtekorten door de groeiende vraag naar groene energie. Indien deze trends zich voortzetten zullen energiebedrijven waarschijnlijk ook minimale afname verwachten van grootverbruikers om het stroomnet optimaal te benutten.

Zijn datacenters energieverspillers? Ja, er gaat veel energie in om. Heel veel energie. Misschien wel meer dan iedereen berekend. Maar twee feiten dient met in acht te nemen als men wil spreken over verspilling. Datacenters zijn energiezuinige alternatieven voor de  inhouse- en kleinschalige dataparken. Dus het aantal datacenters groeit explosief, en daarmee het energieverbruik in deze sector. Uiteindelijk wordt daarmee heel veel energie bespaart in alle andere sectoren.

Tweede feit is dat het niet ondenkbaar is te veronderstellen dat de interneteconomie in verhouding tot andere economieën een hele schone is. De hoeveelheid energie die er in om gaat, of de hoeveelheid CO2 die er door geproduceerd wordt, is groot. Maar in verhouding tot de omzet die er in om gaat, of in verhouding tot het aantal arbeidsplaatsen die er door geschept worden, is de datacenter-industrie misschien wel vele malen schoner dan andere industrieën. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de olie-industrie, de wapenindustrie, de tabaksindustrie, de bouw, transportindustrie, etc.

Genoeg stof om het artikel in de New York Times in een ander daglicht te stellen en op een aantal punten te relativeren. Maar het kan ook gewoon anders.

Wanneer een grootverbruiker gebruik maakt van één vaste energieleverancier worden er vooraf afspraken gemaakt over hoeveelheden en prijzen. Daarbij ben je niet altijd zeker van mogelijkheden om groene stroom in te kopen. Niet alle energieleveranciers kopen ‘groene’ certificaten in of produceren groene stroom. Tegenwoordig kunnen grootverbruikers er echter ook vrij gemakkelijk voor kiezen om op de energiemarkt zelf stroom in te kopen. Er wordt dan zelf bepaald wanneer en hoeveel stroom er in gekocht wordt tegen welke prijs.

Tegenwoordig kan een  onderscheid gemaakt worden tussen ‘groene’ en ‘duurzame’ stroom. Onderzoek van Greenpeace geeft aan welke energie leveranciers duurzaam bezig zijn in de ‘graadmeter energiebedrijven’. Verbranding van fossiele brandstoffen en opwekken van hydro-stroom in Noorwegen wordt gezien als groene stroom. Dit betekent niet dat de stroom ook duurzaam is, omdat deze manier van stroomopwekking nog steeds het leven verstoord en vervuilt. Voorbeelden van duurzame stroom is zonne-energie en windmolen energie. Door zelf stroom in te kopen kan er makkelijker gekozen worden om geheel duurzame stroom, geheel groene stroom of een mix tussen beiden in te kopen. De keuze hierin is belangrijk, want uiteindelijk ligt de prijs van duurzame stoom hoger dan van groene stroom, om competitief te blijven in de markt moet hier een afweging in gemaakt worden.

Een ander voordeel van zelf handelen op de energie markt is dat je flexibeler kan afnemen. Indien er teveel stroom ingekocht is, kan de surplus aan stroom weer terug verkocht worden op de energie markt. De nadelen van zelf handelen op de markt zijn natuurlijk bekend. Actueel en vergelijkbaar onderwerp is bijvoorbeeld de woningcorporaties die zelf hun ‘rentes’ inkopen. Schoenmaker houd je bij je leest!

Datacenters en gebruikers kunnen dus verder kijken dan het zo efficiënt verbruiken van energie. Het is ook aan te bevelen nog eens goed te kijken naar de overeenkomst met de energieleverancier en wellicht na te denken over het zelf handelen op de energie markt of dit uit te besteden aan derden.Joscha Niemann
is Managing Director van The Datacenter Group dat afgelopen oktober haar 5 jarig bestaan heeft gevierd. The Datacenter Group heeft een eigen koelsysteem ontwikkeld waarmee ze bewezen de meest energie efficiënte datacenters van Nederland exploiteren. Tevens heeft The Datacenter Group sinds haar oprichting een uptime van 100%. In september hebben ze een tweede Tier-III datacenter in Delft geopend wat direct ruimte biedt aan ruim 1200 racks.

Tijdens de opening van het nieuwe datacenter van The Datacenter Group in Delft op 15 november zal een vooraanstaande partij op het gebied van klimaat en energie bovenstaande ontwikkelingen verder toelichten.