Zijn dit de voordelen van Cloud Brokerage?

Cloud630416In het artikel over Datacenter (Energie) Efficiency (DCE) op ISPtoday is het begrip cloud brokerage genoemd als een instrument alle resources in een datacenter optimaal te benutten. Cloud brokerage blijkt echter een term te zijn die, net als cloud, tot uiteenlopende reacties leidt. Tijd eens beter naar dit begrip te kijken.

We vroegen Marco van den Akker van ComputeNext cloud brokerage voor ISPtoday te definiëren. Hij kwam met deze mooie beschrijving: “Cloud Brokerage geeft bedrijven en personen de mogelijkheid om verschillende Cloud diensten (IaaS, PaaS, Saas) te bundelen en af te rekenen. Via één enkel aanspreekpunt, op één factuur te benaderen via single sign-on. Dat kan via een cloud marktplaats zijn, of een persoon / bedrijf welke de klant het (uitzoek) werk uit de hand neemt en op basis van zijn/haar wensen en vereisten een passend aanbod samenstelt. Zonder een voor genomen mening of voorkeur van een provider of dienst.“

Met dat in het achterhoofd kijken we naar het aantal keren dat het begrip recent is genoemd. Cloud brokerage komen we in Europa bijvoorbeeld diverse keren tegen eind 2013. Toen maakte Deutsche Börse Cloud Exchange AG (DBCE), onderdeel van de Deutsche Börse in Frankfurt, het eigen bestaan bekend. Het bedrijf claimde te zijn gestart op basis van marktonderzoek et cetera dat in 2011 was begonnen en de eerste klanten zouden in Q1-2014 opteken. Na het bericht bleef het vervolgens overweldigend stil. Proefballon of was de vraag naar en het aanbod van cloud capaciteit anders dan BDCE had aangenomen? Pas afgelopen mei is BDCE echt live gegaan. Volgens de factsheets is het echte brokerage, maar klanten en cases blijven onduidelijk.

Een andere partij die zich in deze contreien met vormen van cloud brokerage bezighoudt is Greenclouds, een Rotterdamse bedrijf dat sinds 2009 (!) bestaat. Greenclouds zet zich in gebundelde overcapaciteit van datacenters (men noemt dat interclouds) beter in te zetten. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid nationale of zelfs regionale capaciteit (“geozones”) te selecteren. Korte afstanden is beter voor de performance, maar het is ook erg handig voor bedrijven die (wettelijk verplicht) moeten weten waar de data staat. Verder heeft het – zie de naam! – duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onbenutte cloud capaciteit aanbieden ziet het als een logische en noodzakelijke stap de DCE te verhogen. Hogere DCE is niet alleen goed vanwege duurzaamheid, het leidt in principe ook tot tot lagere kosten per afgenomen eenheid, wat commercieel gezien weer interessant is voor zowel aanbieder als afnemer.

De case van Greenclouds sluit daarmee goed aan op de definitie die Marco geeft (wat ook weer niet zo vreemd is). En die focus op duurzaamheid valt er goed mee te combineren. Hebben we daarmee alle facetten en voordelen van cloud brokerage gehad?

Larik-Jan Verschuren van de IaaS provider Fundaments, een van de bedrijven waarmee Greenclouds zaken doet, koos voor zijn reactie een andere invalshoek kiest dan Marco: “het verschijnsel cloud brokerage is op verschillende manieren in te markt terug te zien: brokerage tussen Amazon, Google en Azure, dus zeg maar tussen platformen is een manier. Maar ook tussen aanbieders van en zelfs op één platform (zoals VMware vCloud ) in het geval van Greenclouds is een manier. Eigenlijk een intercloud in 2 dimensies.”

Dat laatste voegt nog iets toe aan de lijst voordelen (gemak, prijs, keuzevrijheid) die horen bij cloud brokerage. Het koppelen van platformen en aanbieders die van een en dezelfde (open) architectuur gebruik maken kan niet alleen bijdragen aan hogere beschikbaarheid. Niet uit te sluiten valt dat hierdoor ook weer nieuwe toepassingen ontstaan. Ook in dat opzicht is cloud brokerage meer dan zomaar slim gebruik van bestaande en voorhanden zijnde resources.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.