Zijn jullie bekend met comateuze zombie servers? (1)

Colthead_ISP TodayOp 19 augustus schreven we over comateuze zombie servers, het verschijnsel dat servers aanstaan, stroom en koeling verbruiken maar nergens voor worden ingezet. Het is interessante materie die om meerdere redenen de volle aandacht van datacenters en hosters zal hebben.

Dat was althans onze aanname. Om te controleren of dat inderdaad het geval is hebben we een aantal partijen met verschillende omvang en dienstenaanbod benaderd met vragen als: zijn jullie bekend met het verschijnsel comateuze zombie servers?

Vandaag de reactie van Colt, morgen komen de reacties van zowel Solcon als ReasonNet. De komende week volgt nog de reactie van Dell en tenslotte zal Maikel Bouricius namens GreenIT Amsterdam nog zijn visie op het vraagstuk met de lezers van ISPtoday delen.

Vandaag dus Colt, de antwoorden zijn gegeven door Ben Timmer, Country Operations Manager Netherlands & Belgium.

Zijn jullie bekend met het verschijnsel comateuze zombie servers – dus servers die bijna niks doen?
“Ik kende het begrip niet, maar ja, wij zijn zeker bekend met ‘comateuze zombieservers’. Ook wij zien in onze datacenters af en toe servers, die niks staan te doen en waarvan soms zelfs de netwerkkabels letterlijk doorgeknipt zijn. Het zijn vaak oude machines, die meer dan zeven jaar geleden aangesloten zijn. Het fenomeen is ontstaan in de tijd dat het proces om aansluitingen te realiseren goed geregeld was, maar er geen administratie was om te registreren welke servers uitgeschakeld en afgevoerd konden worden. Dan kan het voorkomen, dat de servers blijven draaien wanneer een klant allang gestopt is met facturen betalen. Daarnaast zie je bij veel partijen dat langdurige, vaak wat kleinere klanten een all in maandbedrag betalen per server of per rack, waarvan de energierekening deel uitmaakt. De incentive voor zo’n klant om een slapende server uit te zetten, is meestal vrij laag, en de hoster betaalt de rekening. In nieuwere contracten wordt de stroom apart gefactureerd.
Een ander nadeel van een gebrekkige administratie is, dat bij fusies en overnames de ‘vervuiling’ alleen maar toeneemt.”

Treden jullie daar tegen op, en zo ja hoe dan?
“Wij lopen regelmatig door onze ruimtes, met name gefocust op de oude kasten. We kijken dan naar de activiteiten van de server, of deze is aangesloten op het netwerk en bij twijfel, van welke klant is het. Daarnaast hebben wij het voordeel dat we naast onze datacenterdiensten ook netwerkdiensten leveren. Als een klant stopt met afnemen van de connectiviteit, is dat voor ons een extra signaal om ook even de contact op te nemen over de aangesloten servers.”

Heb je enig idee hoeveel geld, ruimte, tijd je daarmee bespaart?
Hoewel we nog bezig zijn met de excercitie rondom de oude kasten en ruimtes en ik dus nog geen specifieke getallen heb, kun je in algemene zin stellen dat een ‘comateus’ rack van 16 servers je aan energie ongeveer driehonderd euro per maand kost. Dan reken ik de koeling en het feit dat je de ruimte niet aan een andere klant kunt verhuren – de derving zo je wilt – niet mee.”

Is het voor jullie klanten belangrijk te weten of servers wel worden benut?
“Veel van onze klanten kijken elke maand nauwgezet naar het energieverbruik. Dat gebeurt vaak nog niet op serverniveau, terwijl wij en onze klanten daar wel naartoe willen. Dan kun je namelijk substantieel besparen en machines aan of uit gaan zetten op basis van hun activiteiten.
Het vergt de nodige investeringen in systemen dit goed te kunnen doen en inzicht te krijgen in wanneer wat gebeurt in de omgeving van de klant. Die investeringen zullen nodig zijn, omdat steeds meer afnemers van onze diensten een compleet flexibel betaalmodel willen, dat samenhangt hun gebruik.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.