Blog Archives

Verbod cookiemuren in strijd met ondernemingsvrijheid

In de discussie over cookiemuren (het weigeren van toegang tot een website als niet akkoord wordt gegaan met het plaatsen van cookies) wordt vaak alleen naar het belang van de…

SPAM-wetgeving onjuist geïmplementeerd?

Onjuiste implementatie SPAM richtlijn? In een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) lijkt het CBb in één zin te overwegen dat Nederland de anti-spam richtlijn onjuist heeft…

Wetsvoorstel Meldplicht Datalekken uitgehold

Staatssecretaris Fred Teeven heeft het wetsvoorstel Meldplicht Datalekken afgezwakt. Het aangepaste wetsvoorstel bepaalt nu dat alleen datalekken met ernstige nadelige gevolgen moeten worden gemeld. Deze aanpassing maakt de wet er echter niet…

Meld”plicht” ICT-inbreuken

Als het aan minister Opstelten ligt, komt er een nieuwe wet waarin een meldplicht voor ICT-inbreuken wordt geïntroduceerd; de Wet melding inbreuken elektronische informatiesystemen. Naast de reeds geldende meldplicht voor…

Pseudo-anonieme cookies?

Ook in Brussel staan cookies nog altijd op de agenda. Europarlementariër Séan Kelly wil een aanpassing op de Europese wetgeving omtrent cookies, zo meldde hij op het jaarlijkse congres van…

‘Artikel 29-werkgroep’ over cloud computing

De Article 29 Data Protection Working Party (hierna: “Artikel 29-werkgroep”), het advies- en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders, heeft op 1 juli 2012 een opinie inzake cloud computing gepubliceerd: ‘Opinion 05/2012′. De…