2016 het jaar van Two-Speed IT?

PAConline-640Het is tijd voor lijstjes. De redactiepostbus raakt aardig gevuld met opsommingen van hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Er zijn ook lijstjes die vooruit blikken, soms is dat niet meer dan een opsomming van WC-eend bravoure of het intrappen van open deuren.

Nee dan een lijstje van PAC-Online. Die organisatie kijkt vooral naar Duitsland en Frankrijk, maar ook wel naar alle EU lidstaten samen. De voorspelling die zij publiceren lijkt niet zo bijzonder. Cloud, IoT en BigData komen er op voor. Dat zal bij iedereen wel voorkomen.

Waar ze wel bijzonder mee lijken te zijn is op wat op de derde plaats staat “Two-Speed IT”. Een begrip waar zo te zien onder valt: het leren omgaan met bedrijven die legacy in standhouden en hoe ja als medewerker van zo’n bedrijf leert om te gaan met aan de ene kant hardware die met rust gelaten moet worden, maar het wel moet doen en aan de andere kant weten dat IT er is om de doelen van het bedrijf te realiseren.

Een aantal lezers zal dat beeld vast wel herkennen: de combinatie van oud en hypermodern. Hoe je daar je uren over moet verdelen en de kennis erover moet bijhouden. Dat is allemaal wat er onder Two-Speed IT wordt gerekend. De schrijvers suggeren dan ook dat IT afdelingen misschien wel opgesplitst moeten gaan worden. Een deel houdt zich uitsluitend met legacy bezig dat waarschijnlijk de core functionaliteit betreft. Het andere deel richt zich alleen nog maar op nieuwe hippe dingen.

Op die manier zou je ook de markt voor hosting kunnen gaan indelen: de ene groep blijft klanten bedienen die niet meer willen of kunnen afnemen dan ze nu doen (wat niet uitsluitend shared hosting hoeft te zijn hoor), de anderen werpen zich volledig op alles dat met cloud te maken heeft. Nieuw is dat idee trouwens niet. Het heeft zelfs al eens deel uitgemaakt van een voorspelling van zogenaamde marktkenners in Nederland

Er staat trouwens nog een punt op het lijstje dat daar op de een of andere manier met die Two-Speed te maken kan hebben: 2016 is het jaar dat IT nog belangrijker wordt, maar IT afdelingen in principe minder belangrijk.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.