‘24/7-detectieplan NCSC draagt bij aan bewustzijn’

Afgelopen week werd bekend dat minister Opstelten wil dat het National Cyber Security Centrum (NCSC) de netwerken van de Rijksoverheid 24 uur per dag gaat monitoren. Wij vroegen een aantal experts in de ISP-sector om hun mening.

Neutrale partij
Vandaag de reactie van Frans ter Borg, eigenaar van Quanza Engineering. Hij denkt dat het goed is dat de Nederlandse overheid een rol speelt in detectie. “Momenteel zijn we voor een groot deel overgeleverd aan de detectie capaciteiten van een aantal commerciële partijen, die mogelijk een enigszins gekleurd beeld geven van de werkelijkheid. De overheid kan als neutrale partij een belangrijke rol spelen in de bewustwording onder Nederlandse overheidsonderdelen, maar ook bedrijven.”

Bijdrage aan bewustzijn
Het aggregeren van monitoring en uitsturen van specifieke alerts naar de relevante overheidsonderdelen en publiceren van meer generieke alerts voor het grotere publiek vind ter Borg een goede zaak. “Omdat het bijdraagt aan het bewustzijn. Ik denk niet dat het NCSC ook zomaar actief moet worden in penetratietests van digitale overheidsdiensten, alhoewel ik me wel kan voorstellen dat ze daarin een adviserende rol spelen, of zelfs een centrale inkooprol gaan vervullen.”

Security aan de markt overlaten
“Het geven van high level adviezen, op basis van de verzamelde monitoring gegevens is een prima ontwikkeling,” geeft ter Borg aan. “De implementatie van security op bedrijfsnetwerken zou uiteindelijk aan de markt overgelaten moeten worden.”

Toepassen kennis
Ter Borg verwacht dat ISP bedrijven die betrokken zijn bij de hosting van omgevingen van overheidsonderdelen, door voor hun klanten mee te werken aan het detectienetwerk, kunnen gaan putten uit de verzamelde kennis. “En door deze kennis toe te passen op hun volledige hosting omgeving, kan de veiligheid en de kwaliteit worden verhoogd. Twee of meer, weten meer dan één.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.