Verplicht leesvoer: vonnis over back-ups

solv-logo-630416Op ITenRecht stond afgelopen woensdag dit bericht: Geen aansprakelijkheid leverancier voor door crash verloren data (link). Het gaat daarbij om een hoger beroep vonnis in een zaak die draait om back-ups. Na een incident (“server crash”) bleek dat met de back-ups op een externe server iets niet goed was gegaan. Het bedrijf, dat nu zonder back-ups zat, stelde de IT leveranciers aansprakelijk.

 

Omdat er een directe link is met de daily business van de meeste lezers van ISPtoday hebben we SOLV advocaten om een reactie gevraagd:

“Het Hof komt tot het oordeel dat zowel uit de overeenkomst als uit de gestelde zorgplicht niet volgt dat de leverancier was gehouden een volledige back-up te maken. De leverancier zou enkel een dagelijkse back-up maken en daarvoor ruimte beschikbaar zou stellen op de server. De afnemer was daarbij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de back-up’s en de bruikbaarheid daarvan.

Ten aanzien van dit laatste heeft de leverancier aangevoerd dat zij niet kan bepalen welke bestanden bewaard moeten worden. Er was immers geen volledige back up overeengekomen en dus diende er een selectie plaats te vinden.

De afnemer had dus aan moeten geven welke specifieke data er bewaard moest worden, daarvan zou leverancier dan een dagelijkse back up maken. Belangrijk is dus om contractueel duidelijk af te spreken bij wie de verantwoordelijkheid voor het maken en de inhoud van een back up komt te liggen, zodat daar achteraf geen misverstanden over kunnen ontstaan en de data niet verloren gaan.”

Yentl van den Winkel, sinds 2014 werkzaam bij SOLV als paralegal, is gespecialiseerd in ICT, Compliance en Governance en het Intellectueel Eigendomsrecht. Zij heeft haar Bachelor Rechtsgeleerdheid en vervolgens haar Master in de richtingen Privaatrecht en Strafrecht behaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.