Alex de Joode over Nederland ICT en Europese samenwerking

printscreen-nlict620430Het is de bezoekers wellicht opgevallen dat tijdens HostingCon Nederland ICT de eerste dag als voorzitter van een panel en op de tweede dag als deelnemer aan een panel aanwezig was. Binnen de hostingsector is Nederland ICT een organisatie die we de afgelopen jaren niet zo vaak tegenkwamen. Alle reden om nog eens met Alex de Joode, binnen Nederland ICT verantwoordelijk voor Internet, IoT en Europa, na te praten.

Dat we je op HostingCon tegenkwamen was best een verrassing, is Nederland ICT een andere koers ingeslagen?
“Nederland ICT is primair een belangenorganisatie. We houden de grote internationale congressen scherp in de gaten en leveren ook expertise. Wat dat betreft is onze aanwezigheid dit jaar op HostingCon iets dat goed bij ons past. Het gaat immers over internet en een deel van onze leden is actief in de sectoren hosting, datacenters en netwerken. Maar verder zijn we er niet bij betrokken. Ieder zijn vak, wij hebben kennis van de onderwerpen, het organiseren van dit soort events laten we graag aan andere professionals over.”

Jij sprak over zowel cyber security trends in de EU als over de toekomst van Icann. Je werk is dus niet alleen beperkt tot Nederland?
“Uiteraard kijken wij verder dan wat zich in Nederland afspeelt, want het internet kent geen grenzen. We doen het ook omdat het effectief is, het is een voorwaarde onze leden beter te kunnen informeren en hun belangen te behartigen.”

Heb je daar een voorbeeld van?
“Bekend is dat het grootste deel van de Nederlandse wetgeving zijn oorsprong vindt in Europese besluiten. De komende periode komt er van Brussel er het nodige op ons land af waar IT bedrijven rekening mee te moeten houden. Denk aan de impact van de Digital Single Markt, waarvoor de consultatie net gestart is of de dataprotectie verordening. Wat wij doen is vinger aan de pols houden in Brussel. Zo kunnen we Den Haag in een vroege fase informeren over de punten in dergelijke voorstellen die onze leden direct aangaan. Dat helpt de Nederlandse ambtenaren en politici ook weer beter de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in Brussel bekend te maken. Wij vertegenwoordigen daarbij zowel grote IT en telecom bedrijven, zeg maar de multinationals, als het MKB. Dat laatste wordt nog wel eens over het hoofd gezien, maar de meeste leden van Nederland ICT zijn MKB’ers.”

De Brusselse ontwikkelingen volgen, hoe doe je dat?
”Wij hebben geen kantoor in Brussel, maar zijn lid van Digital Europe. Dat kun je beschouwen als de grote Europese koepel van organisaties zoals Nederland ICT.”

Kun je daar ook terecht om de wensen van de hosting of datacenter bedrijven, die lid van Nederland ICT zijn te behartigen?
“Terechte vraag en daar heb ik een nieuwtje, we zijn officieel per 1 oktober van dit jaar lid van EuroISPA, de European Internet Services Providers Associations. Eind september is daar door de leden over gestemd en we zijn zonder tegenstem geaccepteerd.”

Twee lidmaatschappen, wat levert dat concreet op?
“We hebben nu als het ware meer sensoren in Brussel. Met deze twee ingangen kunnen we actiever participeren in de processen rond besluitvorming over van alles dat met IT in Europa, dus ook in Nederland, te maken heeft.
Ander punt dat heel belangrijk is, als deel van dat netwerk komen we er ook eerder achter wat zich in andere EU lidstaten afspeelt. Dat is voor de onze leden van belang, omdat de meeste ICT bedrijven internationaal zaken doen. Kijk maar eens hoeveel buitenlands klanten Nederlandse hosters en datacenters hebben.
De goede contacten in Brussel helpen ook bij internationale coalities en samenwerking. Die mogelijkheden zijn voor Nederland, als echt handelsland met de ambitie tot de top van de digitale economieën te behoren, letterlijk onmisbaar. ”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.