‘Als internetsector sneller sturen op security-dreigingen’

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=S2NuKpTUSXg&w=630&rel=0]

Vorige week werd op woensdag 30 oktober en donderdag 31 oktober de InfoSecurity en Storage-expo in de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd. Wij namen een kijkje op de beurs met onze camera en microfoon. We spraken met Bastiaan Bakker (Motiv) over security en hoe de internetsector hiermee omgaat.

Privacy

Volgens Bakker komt er veel wet- en regelgeving onze kant op. “De telecomsector heeft er al mee te maken en dat wordt nu breder doorgevoerd. Dat betekent dat de klanten van ISP’s te maken krijgen met regulering en de mogelijkheid om boetes opgelegd te krijgen als de privacy niet op orde is. Daarmee heeft privacy nu een prijs.”

Verschuiving

Bakker geeft aan dat we als sector nog bewuster met dit onderwerp moeten omgaan. “Welke regels zijn van toepassing en wat moeten we doen om privacy te waarborgen. Hiervoor is security nodig, die op dit moment verschuift van het bedrijfsleven naar de internet- en telecomsector als het gaat om de uitvoering en naleving van dit dossier.”

Meer incidenten

Op dit moment ziet Bakker bedrijven in de internetsector daar al enigszins op acteren. “Dit staat echt nog in de beginfase. Wij constateren vanuit Motiv dat er meer en meer incidenten zijn. In de 15 jaar dat we bezig zijn, zie we dit jaar meer incidenten dat in de 14 jaar hiervoor. Op het vlak van de verantwoording hoe je omgaat met deze incidenten, moet nog een hoop gebeuren.”

Sturen op dreigingen

“In mijn optiek moet we sneller en nu direct sturen op de dreigingen die op ons afkomen. Die boodschap moeten we meegeven en als internetsector op blijven sturen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.