Amerikaanse cloud providers: Data, niet techniek, staat centraal

Cloud630416De afgelopen dagen is er in de vakpers veel aandacht besteed aan IBM en Microsoft. Dit heeft natuurlijk te maken met de cijfers waarmee de aandeelhouders, analisten en ook partners niet echt tevreden kunnen zijn geweest. De verklaringen die zijn gegeven zullen wel kloppen, de markten ontwikkelen zich anders dan menigeen had gehoopt.

Tegelijkertijd is er echter ook sprake van een ontwikkeling bij deze twee bedrijven die niet onopgemerkt mag blijven. Zowel IBM als Microsoft hebben recent de nodige aandacht geschonken aan het inzetten van de cloud diensten in lastige omgevingen. Lastig is hier niet technische lastig, maar sociaal, maatschappelijk en dus juridisch.

Neem om te beginnen deze recente post van IBM over de voordelen van hybride cloud. De schrijver zegt: wij van IBM hebben onze datacenters in Europa, daarom kunnen we voldoen aan de EU regels. Daarnaast zitten we in meerdere landen, dus we kunnen zelfs voldoen aan landspecifieke voorwaarden. En voor wie zaken wil doen in Azië: dat kunnen we ook faciliteren. Geen vuiltje aan de lucht dus. Met hybride cloud en de kennis van IBM kun je aan alle eisen voldoen.

Brad Smith (Executive Vice President General Counsel, Legal & Corporate Affairs) van Microsoft ging in zijn voordracht tijdens de Partner Conference niet in op de technische voordelen van hybride cloud. Hij vertelde de zaal – en zie de video – Building a trusted cloud in an uncertain world.

 


Ze lijken op het eerste gezicht echt verschillend, artikel versus presentatie en hybride versus databescherming. De overeenkomst is dat beide bedrijven vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp ter sprake brengen, aangeven daar ook serieus over na te denken en nadrukkelijk samenwerking voorop stellen om het probleem op te lossen. Wat we hier zien is een totaal andere manier van communiceren over cloud dan tot een paar jaar geleden voor met name Amerikaanse cloud providers nog gebruikelijk was. Niet de techniek, maar de data en de eigenaren van die data staan centraal en dat is een goede ontwikkeling.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.