‘ANWB-model’ voor ISPConnect

Sinds afgelopen donderdag heeft Vereniging ISPConnect Nederland een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter: Yom Schutte. Wij vroegen hem of hij blij is met zijn nieuwe functie en wat zijn plannen zijn met de belangenvereniging voor internetserviceproviders.

De vorming van een nieuw bestuur was nodig na de fusie met ISP Belang. Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering is het oude bestuur van ISPConnect vervangen door een nieuw bestuur. “Ik ben uiteraard erg blij met mijn nieuwe functie,” vertelt Schutte. “Ik ben al jarenlang actief in de branche, bezit een aardig netwerk van contacten en ben goed op de hoogte wat er allemaal in de branche gebeurd.”

Schutte wil met ISPConnect graag de volgende stap maken. “Daarom heb ik mij ook kandidaat gesteld. De jonge markt is volwassen geworden en ik wil me inzetten om het nog volwassener te maken.”

Hij geeft aan toe te willen naar een soort ‘ANWB-model’. “Zij zijn er voor hun leden, de weggebruikers. Het is een echte vereniging. Ze hebben contacten met de politiek, het bedrijfsleven en andere belangrijke partijen om de belangen van hun leden te behartigen. Maar ze doen daarnaast nog meer voor hun leden, ze leveren diensten zoals bijvoorbeeld de wegenwacht en verzekeringen. Een dergelijk model zie ik ook voor ISPConnect”.

Volgens Schutte moet het straks mogelijk zijn om naast een basislidmaatschap van ISPConnect, extra opties af te nemen. “Naast spreekbuis voor onze leden, wil ik graag dat we gaan werken aan verschillende aanvullende diensten zoals een keurmerk. Maar je kunt ook denken aan het ontwikkelen van een vorm van blacklisting. We weten allemaal dat de hostingbranche veel last heeft van fraude. Door met elkaar als vereniging die vorm van blacklisting te maken, kunnen we samen iets neer zetten om dit te bestrijden.”

“Mijn doelstelling is om binnen redelijke termijn van ISPConnect een nog beter georganiseerde vereniging te maken die zijn leden breed kan ondersteunen en vertegenwoordigen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.