AWS is de grootste, maar ….

amazon_web_services_logo_awsUit het maandag gepubliceerde onderzoek van Synergy Research is door menigeen gehaald dat AWS nog steeds de grootste IaaS aanbieder is. Gerekend naar marktaandeel wordt door de onderzoekers uitgegaan van 45%. Daarmee is AWS dominant, zonder twijfel ook groter dan de nummers 2 en 3 bij elkaar. Dat is echter niet het hele verhaal.

De cijfers die minstens zo interessant zijn komen niet naar voren in de Synergy rapportage maar kunnen uit documenten worden gehengeld die de grootste spelers aan de beursautoriteiten en aandeelhouders ter beschikking stellen. Als je die naast het Synergy rapport legt komt je tot een iets ander beeld.

AWS kwam 27 oktober het kwartaalcijfers die op een aantal punten tegenvielen. Als die cijfers uitpluist lijkt er sprake te zijn van een omzetstijging bij clouddiensten van 55%. Als je dat indrukwekkend noemt: Azure rapporteert over het zelfde kwartaal een plus van 116%. De cijfers over de Googlecloud diensten zijn veel lastiger te vinden, daar is het wachten op een uitgebreidere rapportage dan wat nu voorhanden is. Op dit moment is de term “substantieel” die het enige begrip dat de groei illustreert, een cijfer is er nog niet.

Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om te zien dat de huidige uitzonderlijke positie van AWS bij ongewijzigd geleid zal verzwakken. Want nog los van de groei bij de nummers 2 en 3, ook door het peloton worden groeicijfers genoemd die hoger liggen dan die van AWS. Of hier sprake is van de wet van de remmende voorsprong en dat het daarmee logisch is dat AWS nu niet harder groeit dan de rest van de markt is iets waarover al eerder is geschreven.

Dat zien ze bij AWS natuurlijk zelf ook en het zou zo maar kunnen dat de recente aankondiging van de omvangrijke en zeer interessante deal met VMware mede bedoeld is om de voorsprong met andere middelen dan puur de eigen kracht die uitgaat van het IaaS platform te verdedigen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.