BC – een sterke groeimarkt voor de komende jaren

carboniteDe onderzoekers van IDC hebben vorige maand een rapport gepubliceerd dat ingaat op een trend die niet gemist mag worden. SMB Business Continuity Study is de titel en ook het onderwerp (link naar registratie en DL) . Op basis van 700 gesprekken wereldwijd is een beeld geschetst van de IT behoefte van “de MKB-er” en waarom BC daar een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Voorop gesteld: het is onderzoek mede mogelijk gemaakt door Carbonite, een leverancier van back-up oplossingen. Maar ook met dat voorbehoud blijven de bevindingen de moeite van het lezen meer dan waard. Het begint met een betrekkelijke open deur, 47% van de SMB’s heeft zo goed als geen idee wat BC inhoudt, want ze hebben er geen maatregelen voor getroffen. Verder wordt legacy veel genoemd als barrière net als dat veel van de ondernemers die hebben meegedaan aan het onderzoek ervaring hebben met downtime die niet was voorzien of voorspeld (80%).

Vanaf dat punt wordt het belang van BC ook duidelijk. 76% noemt ervaring met onaangekondigde downtime de voornaamste reden over BC te gaan nadenken. Vooralsnog (zie ook de sponsor van het onderzoek!) vertrouwd 65% op on-premise back-ups om storingen te kunnen opvangen, 28,8% maakt (uniek of als tweede back-up) gebruik van een publieke clouddienst. De trend die hierbij opvalt dat SMB’s met meer dan 20 werknemers default die al vaker met de cloud werken dan kleinere bedrijven daardoor ook verwachten dat op termijn een op cloud gebaseerde BC oplossing gebruikt zal gaan worden. Dit lijkt sterk op een koopsignaal dat een fors deel van de markt afgeeft.

Dat er meer wordt ingezet op clouddiensten voor BC heeft ook nog met iets anders te maken. De SMB’s gebruiken op dit moment, per bedrijf, gemiddeld vier verschillende back-up methodes. Velen zien kennis, tijdsbeslag en kosten als lastige risico’s dat met deze risicospreiding gepaard gaat. De verwachting is dat een omvattende cloud oplossing meer gemak en hogere kwaliteit biedt voor lagere prijzen.

Met andere woorden de markt geeft meer dan één signaal af dat er behoefte is aan moderne BC oplossingen. En om die reden stelt IDC dan ook dat de investeringen van 72% SMB in BC oplossingen de komende 12-24 maanden fors zal toenemen. Hoewel de voordelen van cloud voor de hand liggen wordt nog wel expliciet genoemd dat het MKB zo divers is dat er altijd behoefte zal blijven bestaan aan meerdere oplossingen én ondersteuning.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.