Bedankt voor jullie inzet!

Met de kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur, is dit een mooi moment om terug te blikken op het jaar waarin we met ISP Today startten. De afgelopen negen maanden hebben ik als niet-ISP’er en communitymanager van de website, een groot netwerk mogen opbouwen binnen de sector. Ik vond het leuk om de bedrijven en vooral de mensen in de sector te leren kennen.

Bedankt!
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het platform, wil ik hiervoor ontzettend bedanken! Ik denk dat we er met z’n allen voor hebben gezorgd dat ISP Today inmiddels een vaste schare lezers heeft en nieuws, achtergronden en opinie met relevantie brengt. Een kwalitatief thuis voor het delen van kennis en kennissen binnen de service provider community!

Community
En over de community gesproken… ook in 2012 moeten de belangrijkste bijdragen natuurlijk uit de community zelf komen. Schrijf en discussieer mee! Jullie input is erg welkom. Wat missen we nog? Wie missen we nog? Hoe kunnen we de relevantie vergroten? Met wie zouden we kunnen/moeten samenwerken?

2012
In het nieuwe jaar willen we de frequentie en het bereik van het platform vergroten. Door inhoudelijk sterk te blijven en onze video-formats te formaliseren, willen we meer bezoekers verwelkomen en nieuwe partners aantrekken. Op die manier willen we de continuïteit borgen en de toekomst van de website veilig stellen.

Feestdagen
In verband met de feestdagen zijn we op 25 en 26 december, net als op 31 december en 1 januari gesloten. Tijdens deze dagen verschijnen er geen artikelen op ISP Today. Vanaf morgen brengen we een serie eindejaars-artikelen. Daarin wordt door verschillende mensen op belangrijke onderwerpen terug- en vooruitgeblikt.

Namens het hele redactieteam van ISP Today wens ik iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 2012!


Thijs Aardema is communitymanager van ISP Today. Sinds april van dit jaar is hij actief aan de slag gegaan met de website en het uitbouwen van de community. De site biedt een breder platform voor ISP Professionals in Nederland, waarbij met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.