‘Betere concurrentiepositie telecomsector door snelle adoptie VoLTE’

Met de komst van 4G-netwerken voor mobiele telefonie lijkt de weg open te staan voor verbetering van de gesprekskwaliteit, zoals met HDvoice en VoLTE. Analisten van diverse onderzoeksbureau’s zeggen dat deze verbeteringen maar moeilijk van de grond komen. Providers zouden liever terugschakelen naar 3g of 2g. Wij vroegen Stijn Nijhuis (Voiceworks) en Florian Overkamp (SpeakUp) naar hun kijk op de zaak.

Innovaties gedreven door beheersbaarder kostenniveau
De verklaring dat de gesprekskwaliteit van de meeste mobiele- en vaste-spraaklijnen te wensen overlaat, wordt door Overkamp kort en bondig gegeven. “Dit komt doordat nagenoeg alle innovaties op telefonievlak gedreven werden niet door functionele wensen van de gebruikers, maar door een lager of beheersbaarder kostenniveau voor de aanbieders. Het is overigens niet fair te stellen dat de kwaliteit totaal onveranderd is, want er zijn best een aantal dingen verbeterd. Maar het blijft inderdaad marginaal zolang je je blijft beperken tot een spectrum van 8KHz.”

Handset-ondersteuning
Nijhuis legt uit dat er met de komst van ISDN (64kbps) wel degelijk sprake is geweest van een (kleine) verbetering. “Daarnaast is op vaste netwerken al sinds enige tijd HD Voice – G722 – mogelijk. Ten slotte biedt KPN op haar netwerk ook HD voice aan voor mobiele telefoons – het AMR Wideband codec – met als nadeel dat slechts weinig handsets dit ondersteunen. Het gebrek aan handsetondersteuning – ook voor VoLTE – is dan ook aan te wijzen als een belangrijke oorzaak van het gebrek aan ontwikkeling.”

Voice als packet-switched data
De VoLTE-technologie die bij 4G-netwerken mogelijk is, heeft volgens Nijhuis in de basis niet te maken met gesprekskwaliteit. “In principe is het een – nog niet volledig uitontwikkelde – standaard, waarbij Voice als packet-switched data via VoIP technologie over de 4G-netwerken wordt getransporteerd met QoS. Wanneer VoLTE geïmplementeerd is wordt het wel mogelijk eenvoudig de kwaliteit van een gesprek te verbeteren door de codec van de spraak te veranderen naar een HD-codec of zelfs een videocodec. Handsetondersteuning is dan wel belangrijk. Eventueel kan dit worden omzeild met een aparte applicatie op de smartphone.”

Walled garden
Overkamp vertelt dat het een feit is dat met VoLTE, wideband audio aanbevolen is middels de AMR-Wideband codec. “Dit is dus een fikse verbetering mits overal ook ondersteund anders wordt teruggevallen op de gebruikelijke 8KHz. Het wordt dan echter wel ook erg belangrijk dat dit niet alleen binnen het eigen mobiele netwerk van een provider wordt gedaan, maar ook naar de andere aanbieders. Aan een walled garden heeft eigenlijk niemand iets. Overigens zijn andere aspecten van rijkere communicatie ook nog zwaar onderbelicht, denk aan presence en chat, video, enzovoorts.”

Onderscheidende factor
Vanuit economisch opzicht vindt Nijhuis het enigszins wel logisch dat spraakverbeteringen op zowel het vaste als mobiele netwerk niet door providers worden ingezet. “Onderzoek wijst veelal uit dat er (nog) weinig vraag is naar dit soort toepassingen vanuit de gebruiker en dat ze ook niet bereid zijn hier eventueel extra voor te betalen. Wijzelf bieden HD voice wel aan op vaste telefonie en hopelijk binnenkort ook op mobiele telefonie als een extra onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie.”

Kritieke massa
Ook Overkamp vertelt dat het niet inzetten van spraakverbeteringstechnieken door providers helaas ergens wel logisch is. “Door de mega investeringen die aanbieders voor hun infrastructuur (hebben) moeten maken, gecombineerd met een beperkte klantvraag, zijn zij snel geneigd hun bestaande netwerken en systemen langer uit te melken. Je ziet de shift naar wideband audio dan ook vooral bij enkele kleinere aanbieders en dat heeft weer als gevolg dat het lang duurt voor er kritieke massa onder de gebruikers is. Overigens zie je bijvoorbeeld vanuit de GSMA wel activiteiten richting RCS. De mobiele aanbieders wachten graag af waar zij mee komen, zodat waar ze ook voor kiezen dit breed ondersteund zal zijn; kritieke massa dus.”

Van data-only naar voice
De handsetondersteunig is volgens beide heren de grootste bottle neck, ook als je de inzet van VoLTE in Europa met Azië vergelijkt. “Voor zover mij bekend is er slechts één merk welke een VoLTE compatibele handset op de markt heeft gebracht: Samsung,” vertelt Nijhuis. “4G in het algemeen heeft te lang geduurd in Europa, ik denk dat dit voor een belangrijk deel komt door onduidelijke en snel veranderende regulering waardoor de zeer significante investeringen welke met 4G gemoeid zijn, lastiger te verantwoorden zijn binnen grote telecom operatoren. Dat 4G stapsgewijs – eerst data-only en volgens voice – wordt geïntroduceerd zien we ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en dat is redelijk logisch vanwege het feit dat handsetondersteuning er nog niet is.”

Grote telco’s nog zoekende
Het is volgens Overkamp duidelijk dat de grotere aanbieders nog zoekende zijn naar welke norm, standaard of techniek het echt moet gaan worden. “Dat blijkt ook juist uit het feit dat de 2G fallback techniek voorlopig nog gebruikt zal worden in plaats van rijkere communicatie over 4G.”

VoLTE zo snel mogelijk toepassen
Tot slot geeft Nijhuis aan dat het belangrijk is dat VoLTE zo snel mogelijk gemeengoed gaat worden, vanwege de extra mogelijkheden welke dit biedt aan de gebruiker. “Zowel op HD voice, video als messaging en presence. Ik denk dat een snelle adoptie van deze standaard de telecomsector beter in staat stelt te concurreren met partijen als Skype en WhatsApp.”

Actief meedoen
“Door de afwachtende houding – hoe begrijpelijk ook – kan het gebeuren dat de klant gaat kiezen voor een kleinere aanbieder,” geeft Overkamp aan. “Of zelfs voor vervanging door een heel ander medium – Skype, Facebook, Viber, enzovoort. Dat komt de telco’s en de markt niet ten goede. Het is beter nu aan te haken bij enkele van de initiatieven – zoals bijvoorbeeld Enum – en op z’n minst actief mee te doen.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.