Blokkeren van websites en doorhalen van registraties wordt realiteit

Dinsdagmiddag is er door de press room van het EP een bericht verspreid dat alle hosters, providers en registrars in de EU aangaat. Het EP heeft met 591 stemmen voor, 80 tegen en 15 onthoudingen ingestemd met een voorstel dat de omvang van grensoverschrijdende e-commerce oplichting, fraude en bedrog moet tegengaan.

Het EP is akkoord en het ligt in de lijn der verwachting dat de Raad hier geen moeite mee zal hebben. Het is een van de weinige online gerelateerde onderwerpen waar de Europese Commissie, Parlement en Raad op direct op de meeste punten met elkaar eens zijn. Dat zegt iets over de omvang en aard van de overlast die men met deze maatregel wil bestrijden.

Meer toezicht

Het achterliggende idee is dat burgers in de EU meer online zouden gaan doen als ze meer vertrouwen zouden hebben in wat er wordt aangeboden. Dat is niet alleen de kwaliteit van online nieuws, maar uiteraard ook van het online shopping aanbod. Bij dat laatste zijn dinsdag dus een paar knopen doorgehakt. Er moet meer toezicht op gehouden gaan worden en er moeten snel uitvoerbare, merkbare sancties worden ingevoerd. Daarvoor krijgen de bestaande toezichthouders in de EU de bevoegdheden onderzoek te doen, boetes op te leggen en iets dat de hostingsector raakt.

Bevoegdheden

Om malafide handelaren het leven zuur te maken volstaat het in de regel niet een boete op te leggen. Het is immers een fluitje van een cent om een tientallen sites met nep goederen verspreid over hosters en landen online te brengen. Datzelfde geldt voor sites die slechts uit zijn op het binnen harken van NAW gegevens en betalingen laten doen voor goederen die nooit geleverd worden (denk daarbij de beruchte reeks nep-BCC sites). De toezichthouders in de EU krijgen onder andere de bevoegdheid de hosters en registrars te verplichten de boel op zwart te zetten en te blokkeren.

Vanzelfsprekend is er nu al een hoop kritiek te horen. Ingrijpen in vrij verkeer zonder tussenkomst van de rechter is een van de signalen die direct na genomen besluit werd vernomen. Inderdaad lijkt dat wel het geval te zijn. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. Zie daarvoor ook het recent op ISP Today genoemde onderzoek naar nep webshops die gebruik maken van verlopen domeinnamen al zonder uitzondering op grote schaal inbreuk maken op rechten en in geval van levering grossieren in dubieuze kwaliteit.

Dan komt de dag …

De discussie over het de gereedschapskist met maatregelen die toezichthouders nu gaan krijgen zal nog wel losbranden. Wat het echter niet zal voorkomen dat je vast mag onthouden dat de dag kan komen dat je het verzoek krijgt, niet van een rechter, maar van een toezichthouder iets te blokkeren, door te halen en een deel van je administratie te overhandigen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.