Brakke IT projecten en advocaten

Een combinatie die garant staat voor het nodige leedvermaak.

We beginnen het nieuwe jaar met een luchtige melding uit Duitsland. Het voordeel daarvan is dat we er hard om mogen lachen, want er is geen directe link met Nederland. Het onderwerp is een stap van de Duitse overheid om een deel van het papierwerk voor advocaten te digitaliseren. Klinkt makkelijk, blijkt echter niet vlotjes te verlopen.

Achtergrond

Officieel moet sinds gisteren elke Duitse advocaat een elektronische postbus hebben bij de beA. De bedoeling is dat alle communicatie– behalve processtukken ! – met de beroepsgroep door de rechtbanken via een beveiligd postbus systeem loopt. De reden voor deze stap ligt voor de hand: met deze 156.000 leden tellende beroepsgroep communiceren kan sneller en vooral goedkoper. Daarom heeft de Duitse overheid een paar jaar geleden een wet aangenomen die de BRAK BundesRechtsAnwaltsKammer (vergelijkbaar met de Nederlandse Orde van Advocaten) opdracht geeft een e-communicatie systeem in te richten en te onderhouden, dat systeem heet beA.

Tot zover is er niets aan de hand. Na de obligate aanbesteding kwam het project bij ATOS te liggen en de bedoeling was dat iedere advocaat per 01-01-2016 een e-postbus zou krijgen en dat dan per 01-01-2018 alles rond zou zijn.

De belangrijkste missers

Het plan zag er op hoofdlijnen goed uit. Zelfs vanuit de doelgroep was er opvallend weinig kritiek te vernemen, wat echt een uitzondering is. Maar toen ging het mis. De eerste misser was dat ATOS schijnbaar in lijn met een projectplan besloot voor iedere advocaat tegelijk de e-postbus te activeren. Dat schoot enkele advocaten in het verkeerde keelgat dus men startte een procedure tegen de BRAK. De klagers werden in het gelijk gesteld, zij moesten zelf toestemming geven en pas daarna kon iets geactiveerd worden. Helaas bleek dat een feature te zijn die niet in het plan was opgenomen. ATOS had geen enkele optie ingebouwd die daar op kon inspelen. Gevolg: minimaal 10 maanden vertraging (!).

Een andere misser is dat het aanmelden bij beA lange tijd alleen maar kon met e-mail adressen met maximaal 3 posities achter de punt. Als je weet dat Duitsland een van de landen is met meerdere regionale TLDs (.Bremen, .Berlin, .Saar) en dat er ook iets bestaat als .Legal moet je concluderen dat ook op dit punt de professionaliteit van de bouwers en hordes projectmanagers die er bij betrokken zijn of waren weinig overtuigend is.

En tenslotte was er nog vlak voor de kerst de grootst mogelijke misser. Het door T-systems verstrekte certificaat was voorzien van de private key in plaats van de public key. Een blunder die gewoon niet mag voorkomen. Gevolg van deze flater is niet alleen dat het certificaat moest worden ingetrokken. In een soort van paniek reactie heeft ATOS geprobeerd de fout te verhullen door een zelf gesigneerd certificaat te verstrekken. Toen dat uitlekte is de stekker uit het project getrokken.

Met nog 90.000 aanmeldingen voor een e-postbus in de wachtrij (iedere aanvraag moet gecontroleerd worden!) is de wettelijk verplichte deadline van 01-01-2018 niet gehaald. De website van beA ligt as we speak grotendeels plat.

Conclusie

Ook in het buitenland geldt dat IT projecten van enige omvang garant staan voor tenenkrommende tekortkomingen. Heel duidelijk is dat ATOS en BRAK om te beginnen niet geïnvesteerd hebben in kennis of input van mensen die echt weten hoe mail werkt en wat de ontwikkelingen bij TLD’s zijn. De omgang met en kennis van certificaten bij ATOS is onvoorstelbaar. De doorsnee hoster beschikt over een trackrecord die vele malen beter is.

Voor wat betreft de toekomst van het project: zoals het mooi heet worden de messen geslepen. In de pers is al voorzichtig geopperd dat menig advocaat hier een zaak van wil maken en dat ATOS over zeer slechte kaarten beschikt.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.