Breken Cloud Brokerage en Cloud Marketplaces nu dan echt door?

Cloud630416Elke zichzelf respecterende uitgever of omroeporganisatie heeft, vaak in samenwerking met een belangenorganisatie, een jaarlijks terugkomend event: dan worden er prijzen uitgereikt aan de beste partij in een bepaalde categorie. We kennen dat in Nederland als de televizier ring of de thuiswinkel awards. Iets meer in de buurt van de hostingsector zijn er de Eurocloud Awards en de Dutch IT Channel Awards. Deze happenings zijn een goede manier een sector als geheel en individuele bedrijven in het zonnetje te zetten. En uiteraard is het een prettige promotie voor alle activiteiten van de organisatoren.

Bij onze oosterburen is dat niet veel anders. Het aantal awards en gala’s is er alleen een flink stuk hoger. Logisch want het land is een stuk groter en er zijn daardoor meer bedrijven en uitgevers en dergelijke die dit soort feestelijke activiteiten kunnen organiseren. Kijken we naar de IT events dan is opvallend dat men dit jaar in Duitsland ook andere bedrijfsactiviteiten in het zonnetje wil zetten. In Nederland wordt nog vooral gelet op de drie bekende onderverdelingen van cloud naar Saas, Paas en Iaas. In Duitsland zien we nu voor het eerst cloud brokerage en cloud marktplaats vermeld worden.

Dit is opmerkelijk, omdat cloud brokerage en cloud marktplaatsen op zich al langer worden genoemd als de belangrijkste additionele mogelijkheden van cloud. Voor beide begrippen doen verschillende definities de ronde. In het eerste geval, de cloud brokerage, gaat het om het via een portal aanbieden van meerdere cloud services aan de eigen klanten. T-Systems heeft daarvoor de 2015 award gewonnen. Cloud marktplaatsen, dat zou betekenen capaciteit die datacenters en IaaS providers over hebben in een pool stoppen en dat laten beheren door een partij die met dat aanbod op zoek gaat naar vraag. In Duitsland heeft AWS hiervoor de award gewonnen, hetgeen een rare invulling van de definitie lijkt.

In Nederland bestaan beide verschijnselen ook, maar eigenlijk horen en lezen we er erg weinig over. In Duitsland, waar nota bene de beurs van Frankfurt een eigen cloud marktplaats zusterorganisatie heeft (link), is er nu dus aanleiding voor eigen awards. Moeten we dat zien als bewijs dat cloud brokerage en marktplaatsen daar zijn doorgebroken of is er een andere reden waarom deze toepassingen nu in de schijnwerpers worden gezet?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.