Brexit moet echt op de agenda van de sector

In 2016 heeft een krappe meerderheid van het Britse electoraat aangegeven geen lid meer te willen zijn van de EU. Dat betekent Brexit en als harde begin datum daarvoor geldt maart 2019. Dat is inmiddels niet meer zo heel ver in de toekomst. Het is een stap die iedere ondernemer in Nederland zal raken, ook de IT- en hostingbedrijven.

Ruim 20 keer Brexit

ISP Today heeft sinds het Britse referendum al meer dan 20 keer gewezen op de mogelijke impact van Brexit op de hosting- en datacenter branche. We waren de eerste publicatie in Nederland die wees op de onmogelijkheid voor Britten na maart 2019 nog .EU registraties te voeren. Afgelopen jaar schreven we onder andere over de druk op Britse datacenters en cloud aanbieders. Een bedrijf als Exact dat mede door Brexit voor een migratie naar de Frankfurtse AWS omgeving heeft gekozen is een signaal dat echt aan het denken moet zetten.

Inmiddels zitten we aan het begin van 2018. Bij de grotere ondernemers hebben de accountants waarschijnlijk al aan de deur geklopt om afspraken over de boekcontrole te maken. Dat is in de regel het moment dat de hoofden niet staan naar diepgaande gesprekken over Brexit scenario’s. Daarnaast is er nog iets als de GDPR, dat als het goed is bij alle ondernemers voor extra werkdruk zorgt. Hierdoor zou je bijna vergeten dat er nog iets is als Brexit, waarvoor je ook de nodige voorbereidingen moet treffen.

Onderzoek

Afgelopen week heeft het Ministerie van EZ een samen met KPMG opgesteld rapport (PDF) over de impact van een harde Brexit gepubliceerd. De pers heeft het stuk van 85 pagina’s goed opgepakt en daarbij gewezen op de extra kosten die importeurs en exporteurs voor de kiezen krijgen als de Brexit hard is. De meeste aandacht in de pers is daarbij uitgegaan naar de 5 deelgebieden die in het onderzoek als voorbeeld waren genomen. Landbouw, verf en accountancy zijn daardoor bijna overal in de pers genoemd, inclusief de lastenverzwaringen in het geval van import en export. Hierdoor zal menig hoster niet dieper in de materie zijn gedoken, zijn sector is immers (wederom!) onder de radar gebleven.

Toch geeft het onderzoek twee handvatten die relevant zijn voor de gehele IT en internet sector. Bij accountancy staat vermeld wat de kostenimpact is van diploma’s en certificaten die niet meer geldig zijn. Die link kun je 1:1 doortrekken naar bepaalde technische functies. Bij de import/export van consumenten communicatie middelen staat wat er gebeurt als de Britten de CE regeling en vergelijkbare standaarden niet 100% hanteren of accepteren. Je kunt dan niet meer je hardware naar het eiland verschepen zonder bijkomende kosten of omgekeerd iets van het eiland importeren. Dat voor fysieke verscheping reistijd en kosten toenemen door extra vrachtcontroles en papierwerk is nog eens een extra horde.

Met het Min EZ – KPMG rapport in de hand kun je niet anders concluderen dat het de hoogste tijd wordt dat de sector zich serieus buigt over het onderwerp. Brexit raakt niet alleen de tomatenkweker of verfmaker. De import en export van hardware, software en het aanbod van e-diensten gaat ook geconfronteerd worden met andere tarieven, regels en papierwerk. Dit is geen onderwerp voor sales of marketing, hier moet je als eigenaar of C-level mee aan de slag.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.