Brits wobben om cloud beleid boven tafel te krijgen

Als we het over wobben hebben zal menigeen denken aan Brenno de W. en mogelijk rare fratsen van Nederlandse overheden. De Britten hebben een vergelijkbare mogelijkheid gegevens van de overheid los te peuteren. Dat heet daar FoI en wordt opvallend genoeg ook gebruikt door bedrijven.

Zo heeft Solarwinds recent een Brits wobje gedaan om te achterhalen hoeveel overheden inmiddels gebruik maken van cloud diensten, wat de strategie daarvoor is en of men voor of achter loopt op de eigen schema’s. Dat is zonder meer opvallend. Je voelt al direct aan je water dat een commercieel bedrijf met die bevindingen direct aan de haal kan gaan om te gaan pitchen. Dat is gelet op het onderwerp zelfs zeer waarschijnlijk want de aanvrager levert tal van diensten om het werken met en in de cloud makkelijker en veiliger te maken.

De bevindingen van de wob zijn echter dusdanig dat je je kunt afvragen of het pitchen daarvoor niet al te prematuur is. Minder dan 30% van de medische sector (NHS) en 60% van de departementen en nationale overheidsdiensten blijkt namelijk een gebruik te maken van een of meerder public cloud diensten.

We schrijven 2018, het gaat over een land dat de digitale koploper van Europa (niet de EU!) wil zijn en de cloud bereidheid laat zich omschrijven als teleurstellend gering. De reden daarvoor mag niet liggen in de onbekendheid met de materie. De Britten zijn wat dat betreft niet een zwaar geïsoleerd eiland dat de hele opkomst van cloud heeft gemist. Met Rackspace en consorten heeft het zelfs de nodige cloud datacenter pioniers op eigen bodem. Nee de oorzaak is iets heel anders. Van elke 5 ingevulde FoI verzoeken geven er 4 als reden op dat men geen vertrouwen heeft in een positieve ROI. Een van de redenen voor die dramatische score is de legacy 53% van de ziekenhuizen en 50% van de overheidsdiensten voorziet, voorspelt of kent daar zoveel problemen mee dat een cloud migratie meer gaat kosten dan het ooit oplevert.

Dat op dat punt Solarwinds vast zal claimen alle problemen te kunnen oplossen laten we verder buiten beschouwing. De 188 ingevulde en geretourneerde FoI verzoeken illustreren dat in weerwil van wat we graag willen zien cloud niet als het ei van Columbus wordt beschouwd maar iets waar je beter ver van blijft.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.