ChannelConnect Datacenter Summit 2019

Dinsdag 2 april is in Lopik voor de vierde keer de ChannelConnect Datacenter Summit gehouden. Deze editie kende negen deelnemers. Zes bestaande datacenters, een nieuwe speler en twee toeleveranciers.

Het is inmiddels traditie dat voor de grotere summits ook twee partijen worden uitgenodigd die bekend zijn als leverancier of kennisplatform. Voor deze sessie van de Datacenter Summit waren dat Vertiv en Free ICT Europe. De eerste is bekend als de nieuwe naam voor een deel van de Emerson activiteiten. Free ICT Europe is minder bekend. Dat is een organisatie die zich inzet voor het langer gebruiken van hard- en software. Het is een van de organisaties die in Brussel heeft bereikt dat voor firmware en software updates van hardware nu ook van andere kanalen dan de fabrikant, importeur of distributeur gebruik kan worden gemaakt. EdgeInfra was uitgenodigd als nieuwe speler op de markt. Dit bedrijf gaat zich, zoals de naam al doet vermoeden, richten op de ontwikkeling en uitrol van edge datacenter.

Deze drie namen deel aan een bijna vier uur durend gesprek met de volgende organisaties die datacenterruimte (al dan niet met extra services) aanbieden: Cellnex (voorheen Alticom), Colohouse, Datacenter.com, Interconnect, MainCubes en Serverius. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst verschijnt in ChannelConnect nummer 03. Daar zal worden teruggeblikt op een summit, waarbij niet alleen de vragen van ChannelConnect over cloud als bedreiging of kans, state of the art versus proven technology en de wenselijkheid van een regional of (inter-)nationale focus ter sprake kwamen. De deelnemers is aan het begin van de bijeenkomst ook gevraagd een punt te benoemen waar ze met de anderen over wilden spreken. Aan het eind is iedereen nog de vraag gesteld waar hij of zij zich, gerelateerd aan de datacenter business in de meest brede zin, wel eens zorgen over maakt.

De reacties op elk van de punten waren, zoals elke keer, lang niet altijd even voorspelbaar. ChannelConnect ziet dat over de jaren de kijk van de sector op de markt, maar ook op de eigen business op onderdelen verandert. Om daar een simpel voorbeeld van te geven. De vorige drie edities kwamen de begrippen AVG en Brexit altijd ter sprake. Deze keer waren ze afwezig. Voor wie wil weten welke andere punten dan hoger op de agenda zijn gekomen: lees het verslag dat in ChannelConnect nummer 03 verschijnt.

De lezers van ISP Today kunnen we vast meegeven dat dit jaar voor het eerst, en heel vroeg in het gesprek, de opmerking “colo is dood” viel. Dat niet iedere deelnemer die mening deelde spreekt voor zich. Geen primeur en steeds hoog op de agenda van alle deelnemers was het onderwerp “de mens”. Daar werd overigens dit jaar wel een andere invulling aan gegeven. Voor het eerst werd nadrukkelijk op meer ingezoomd dan alleen de schaarste op de arbeidsmarkt. De aanwezige CEO’s gaven allemaal aan te worstelen met de vraag hoe ze op een verantwoorde wijze met het hoge tempo van innovaties en de sterke marktvraag om moeten gaan. Die vraag kan alleen maar beantwoord worden door op andere manieren dan voorheen het begrip personeelsbeleid in te vullen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.