Cijfers over backups en DR in eigen beheer

Backups en Disaster Recovery (DR) zijn onderwerpen waar ISP Today vaker bij stilstaat. Beiden zijn te belangrijk om genegeerd te worden. Ook weten we uit ervaring dat er het nodige fout kan gaan, met als gevolg jurisprudentie waar aanbieders van dergelijke diensten weet van moeten hebben. Wat ze ook moeten weten is dat backups en DR nog steeds het imago hebben lastig en complex te zijn.

Dat laatste zullen de lezers direct herkennen. Met klanten gesprekken voeren over de noodzaak van een backup en DR plan is een. Daar een echte discussie over hebben, omdat de klant veel details wil weten is iets heel anders. In de regel is de belangstelling namelijk gering. Dat komt omdat het als moeilijk wordt ervaren en iets dat het beste aan een (externe) specialist kan worden overgelaten. In het geval van een hoster die zijn klanten een interface als C-Panel of Direct Admin biedt lijkt uitleg niet eens nodig. De klant kan zelf backups instellen en daarmee is de kous af (totdat het goed fout gaat en er geen backup blijkt te zijn, maar dat is een ander verhaal).

Als we naar andere delen van de markt kijken zien we bij de grotere bedrijven meer belangstelling voor backups en DR. De verklaring daarvoor is simpel: ze moeten wel omdat ze door regels gedwongen worden er aandacht aan te besteden. Het wil echter niet zeggen dat ze daardoor backups en DR in eigen beheer als een simpele materie beschouwen. Die claim wordt onderbouwd door een recente publicatie van Arcserve. Dat backup en DR bedrijf heeft May Hill Strategies in vier landen onderzoek laten doen. Ruim 750 ITers bij grotere bedrijven hebben aan een enquête meegedaan en de uitkomsten zijn deel verrassend, deels ook zeer voorspelbaar.

Uitkomsten

Voorspelbaar is dat door de keuze van grotere bedrijven de bekendheid met DR zeer hoog is. 89% gaf aan een dergelijk plan te hebben. Verrassend is dan weer dat 74% aangeeft geen absoluut vertrouwen te hebben dat men ondanks DR plan en frequent backuppen in staat is zonder problemen bedrijfsdata volledige te herstellen. Een van de reden voor dat geringe vertrouwen komt door de complexiteit. 64% is van mening dat de afgelopen 5 jaar het naleven van de DR en backup voorschriften lastiger is geworden.

Die laatste bevinding is in lijn met wat we bij ISP Today en de zusteruitgaven van Channel Connect vaker horen. Zowel vendoren, resellers als eindgebruikers geven toe dat IT nog steeds de neiging heeft complexer te worden, ook processen of handelingen die al jaren worden doorgevoerd. En terwijl het complexer wordt, is de enduser bereidheid fouten te accepteren geringer dan ooit.

Conclusie

Wie zijn klanten wil ontzorgen door het bieden van backup en DR diensten doet er goed aan te onthouden dat zijn doelgroep het eigenlijk vooral lastig vindt en er tegelijk steeds hogere eisen aan stelt. Handig om daar de communicatie op aan te passen, waarbij het niet uitmaakt of je je op grotere bedrijven dan wel de SoHo markt richt.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.