Circulariteit

Donderdag vond in Hilversum bij ChannelConnect, de uitgever van ISP Today, de tweede bijeenkomst van de week over het onderwerp circulariteit plaats. Het is een onderwerp dat iedereen die iets met hardware en IT te maken heeft moet aanspreken. De sessie van donderdag betrof B2B, de andere sessie ging dieper in op consumer devices.

Circulariteit is groeimarkt

Op ISP Today is de afgelopen jaren incidenteel aandacht besteed aan aspecten van circulariteit. De term zelf is niet gehanteerd. Begrippen als recycling, hergebruik en dumping zijn gangbaarder in de markt. Waarom we er deze keer bij stil staan komt door de genoemde bijeenkomst en omdat het een van de speciale thema’s van ChannelConnect voor het huidige jaar is. De omvang van markt voor gebruikte hardware is inmiddels zo groot dat het loont en mogelijk is bij stil te staan. Daarnaast is er het afgelopen jaar via de AEB onderzoek gedaan dat wel wat meer aandacht waard is.

In het komende nummer van ChannelConnect, zowel de print als de online editie, zal uiteraard dieper op het onderwerp, de marktpartijen en de gesprekken worden ingegaan. Voor nu willen we de lezer meegeven dat volgens het onderzoek van Ffact in 2016 in Nederland 494.629 server werden afgedankt. 63% daarvan is in de handel terecht gekomen, 24% is gerecycled en 11% is bij een refurbisher terecht gekomen, 2% is door de eigenaar verwerkt.

Krimp

Indrukwekkende aantallen waarbij nog moet worden opgemerkt dat er meer servers uit dienst zijn genomen dan nieuw zijn ingezet. In 2016 moet de servermarkt in Nederland dus zijn gekrompen. Redenen daarvoor zijn naast cloud gebruik een hogere density van de nieuwste generaties hardware.

Foutje bedankt

Dat recycling als proces niet altijd goed gaat, ondanks alle maatregelen die worden getroffen werd deze week nog duidelijk. BusinessInsider schreef er deze week nog over niet gewiste harde schijven en dat levert de nodige pijnlijke verrassingen op in de categorie “foutje bedankt”

De IT-expert merkt naar eigen zeggen regelmatig dat apparatuur die formeel zou moeten zijn opgeschoond in de praktijk nog waardevolle bestanden bevat.
[…]
De afgelopen drie jaar heeft de IT-expert onder meer de volgende dingen onder ogen gekregen, claimt hij.
Een bijna complete database met gegevens over de basisverzekering van de Nederlandse zorg, met persoonsgegevens, adressen en medische data.

Zoals gezegd, meer informatie over dit onderwerp is binnenkort bij ChannelConnect te vinden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.