Cisco gooit wat cijfers over cloud op tafel – en vergeet iets

cisoc-cloud-traffic20152020Middels een persbericht en een pdf van 29 pagina’s heeft Cisco afgelopen week getracht aandacht te krijgen voor het verschijnsel cloud. Cloud is namelijk iets dat volgens de netwerk leverancier heel hard groeit. Zo hard zelfs dat alle mogelijke cijfers, schalen en waarderingen te kort lijken te schieten.

Zettabytes, Exabytes en nog meer eenheden worden gepresenteerd om maar vooral duidelijk te maken dat cloud nu harder groeit dan voorspeld en dat er geen tekenen zijn dat die groei zal afvlakken of op een andere manier een andere koers zal gaan volgen. De hoeveelheid data die wordt aangevoerd is zonder meer interessant. Het idee dat in een periode van 5 jaar de omvang van het cloudverkeer met factor 3,7 zal toenemen is nog te volgen. Je kunt het ook vertalen naar je eigen case: je eigen platform of aanbod zou dus een dergelijke groei moeten kunnen verwerken (gesteld dat de cijfers van Cisco kloppen en dat je zelf marktconform groeit).

En toch zitten er ook wat punten in waar je vraagtekens bij kunt zetten. Een van de aannames is dat “business workloads” aan belang in datacenters zullen verliezen. Het aandeel wordt nu ingeschat op 79% van de DC applicaties, maar dat zal afnemen tot 72%. 7% klinkt niet veel, als het de core van je business is, is het wel iets waar nader onderzoek hard nodig is. En de overige 28% dan? Dat wordt volgens Cisco in 2020 ingevuld door “consumer workloads”. Daartoe worden voor het gemak gerekend Social Media en Netflix. Elders wordt er nog iets geschreven over cloud storage door consumenten. Meer dan 2 miljard bewoners van deze planeet zullen daar in 2020 gebruik van gaan maken. Wederom een groot cijfer dat duidelijk bedoeld is om indruk te maken. Dat is namelijk het doel van dit soort onderzoek: kijk wij bij (in dit geval) Cisco weten waar het heengaat, dus vertrouw op onze kennis en oplossingen.

Cisco zal absoluut heel veel weten, het rapport heeft echter voor de Nederlandse markt maar beperkt nut. Dat is per definitie een punt van aandacht bij alle publicaties van “global players”, de lokale markten worden op een hoop gegooid en wat er uitkomt mist diepgang die voor de local players van belang is. In het geval van dit rapport is er wellicht sprake van meer dan een grote olifant in de kamer (de Nederlandse economie) die totaal over het hoofd wordt gezien. In de 29 pagina’s komen namelijk de begrippen SME en SoHo niet voor.

Toch fijn te weten dat Cisco het niet de moeite waard vindt die twee kurken waar de economie van dit land en aan aantal andere EU lidstaten te benoemen. Schijnbaar hebben die geen impact op de omvang en aard van het cloud verkeer.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.