Cloud groeicijfers – niets alles valt op

Eerder deze week kwam IDC met cijfers over de groei van cloud diensten. Het persbericht en de artikelen die er over verschenen spraken een duidelijke taal: het blijft goed gaan met de cloud. Je zou daardoor bijna een melding over de kracht en groei van hyperscalers van concurrent Gartner over het hoofd zien.

Cloud is een derde van alles

IDC komt op onnavolgbare en oncontroleerbare wijze (dat heet: het geheim van de smid) tot de conclusie dat het afgelopen kwartaal de omzet voor alle public cloud diensten opgeteld iets meer dan 34% hoger lag dan exact een jaar geleden. Daarmee is dit type bedrijf goed voor 33,5% van alle IT infra omzet ter wereld. Best indrukwekkende percentages en de verdere uitsplitsing is dat ook. Wederom ongeveer een derde van die omzet is namelijk te herleiden tot cloud storage.

De meeste artikelen maken nog melding van de hardware vendoren die hieraan het meeste verdienen. Die cijfers laten we verder onvermeld, omdat ook nu weer de correcte omvang en impact van OCP en ODM oplossingen niet met 100% zekerheid door onderzoekers in kaart gebracht kan worden.

Andere vragen

Dat IDC hier weer eens de aandacht op zich weet te vestigen is begrijpelijk. De cloud business is fascinerend, voor zowel afnemers, leveranciers als concurrenten. Jammer genoeg is daardoor, zeker in Nederland, een eerder verschenen werk van Gartner heel snel van tafel geveegd. Gartner heeft ook naar cloud gekeken en heeft daarbij andere vragen gesteld dan IDC.

Het opvallendste van Gartner is de uitkomst van de groeipaden. Dat AWS de grootste is weet iedereen. Maar wie is nummer twee? Gerekend naar omzet is dat Microsoft, maar als je kijkt naar de groei in procenten dan is Alibaba door een plus van 126,5% opeens de nummer twee. Het heeft Google ingehaald en het einde is nog niet in zicht. Want ook al groeit AWS met een +40%, de double digit waar Alibaba mee komt is in staat daar verandering in aan te brengen.

Doelen Alibaba

Wie leest over de presentaties die Alibaba houdt kan maar tot een conclusie komen: die moloch trekt alles uit de kast om AWS op alle markten van de eerste plaatst te verdrijven. Met een ongekend grote thuismarkt in the pocket (die behoorlijk is afgesloten voor de internationale cloud concurrentie!) is dat geen onmogelijk doel, dat laten de cijfers toch echt wel zien.

Wat de impact zal zijn van die titanenstrijd voor de EU gebaseerde nationale cloud spelers? Zowel IDC als Gartner willen daar de vingers niet aan branden. Het is te complex om in 28 of 27 EU lidstaten onderzoeken en metingen te verrichten. Deels is dat slecht, want daardoor blijft het onmogelijk een goede indruk van de cloud adoptie te krijgen. Aan de andere kant heeft het ook voordelen. In de schaduw van alle heisa weten lokale cloud spelers nog steeds een fatsoenlijke boterham te verdienen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.