Cloud in Amerikaanse enterprises en positieve trends voor Nederland

verizoncloudenterprise2016-630Maandagochtend Amerikaanse tijd publiceerde Verizon een rapport over het gebruik van cloud door enterprises, zeer grote bedrijven dus. Het gaat om de derde editie, de eerdere edities zijn waarschijnlijk nooit aan deze kant van de grote plas opgevallen. Of deze derde editie wel aandacht verdient?

Om te beginnen de nadelen: het lijkt te gaan om onderzoek dat 100% betrekking heeft op de Amerikaanse markt. Hoeveel bedrijven en uit welke sectoren zijn ondervraagd blijft onduidelijk. Dan de voordelen: het is niet alleen een rapport gebaseerd op onderzoek naar de eigen grote klanten, Verizon claimt ook IDC, Forrester en Gartner publicaties te hebben geraadpleegd. Daardoor wordt bias grotendeel voorkomen.

Dan de belangrijkste bevindingen: 69% doet iets met cloud om de eigen bedrijfsprocessen anders in te richten. Dat mag eigenlijk niet verbazen, want zeker bij grote ondernemingen zal het afscheid nemen van de eigen IT gepaard gaan met heel wat meer ingrijpende herijkingsprocessen. Wat ergens wel verbaasd – en ook voor de Nederlandse context van belang kan zijn – is de constatering dat in ieder geval enterprises ook in het geval van cloud blijven shoppen. 53% maakt gebruik van van 2 tot 4 verschillende aanbieders, ongeveer 40% heeft er meer dan 10. Of hier sprake is van bewuste risico spreiding is trouwens niet onderzocht.

En dan wat voor soort cloud: Private cloud wordt meer ingezet (27%) dan de publieke variant (24%). Nu is dat verschil nog gering, maar het is wel voor het eerst dat de balans naar deze kant doorslaat en als je ziet dat ook bij de partijen die binnen 6 maanden naar de cloud gaan private de voorkeur heeft wordt de impact van deze ontwikkeling nog duidelijker. Verizon spreekt van een 44% : 37% verhouding. En als voornaamste redenen gelden: lagere prijzen en risk management.

Dat is natuurlijk toch heel goed nieuws voor iedereen die in Europa of Nederland een cloud dienst aanbiedt en moet opboksen tegen de verkooppraat van (Amerikaanse) partijen die op luide toon verkondigen dat public cloud het onvermijdelijke einddoel zal zijn. Als zelfs Amerikaanse enterprises publieke cloud inruilen voor private is dat een trend die door menig Nederlandse hoster met de nodige interesse gevolgd gaat worden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.