Cloudian over IBC en de link met providers

IBC-Cloudian630300Afgelopen dagen waren er voor aanbieders van internetdiensten twee aanleidingen zich te verdiepen in wat zich aan de zuidkant van Amsterdam afspeelde. Over de impact van de wateroverlast heeft ISPtoday al geschreven, de andere aanleiding: de IBC is nu aan de beurt.

IBC is het jaarlijkse internationale event dat in de RAI gehouden wordt. Alles dat met broadcasting te maken heeft komt daar bijeen. Tot nog niet eens zo lang geleden waren het publiek en de standhouders van de IBC een groep die echt iets anders vertegenwoordigden dan de partijen in de internetsector. Dat beeld is flink veranderd. Kijk maar eens naar de wijze waarop content wordt geconsumeerd (YouTube) en gedistribueerd (CDN). Logisch dus op deze IBC voor onze sector herkenbare partijen aanwezig waren, waaronder Leaseweb en Interxion.

Maar er waren ook opvallend veel partijen aanwezig die actief zijn op de storage markt. Terwijl de beurs nog werd opgebouwd vroegen we Jacco van Achterberg van Cloudian, waarom zij hier staan en wat het verschil is met een stand op een echte storage beurs. Wat je ziet is dat steeds meer broadcaster afstappen van tape voor opslag en distributie. Dat komt omdat met de komst van bijvoorbeeld 4K de bestanden steeds groter worden, maar ook omdat de bestaande manieren van archivering niet meer toereikend zijn. Voor Cloudian is dit een logische markt omdat er veel behoefte is aan de oplossingen die wij al langer aan andere sectoren leveren”. Cloudian gebruikt IBC zelf om een nieuw product te lanceren dat voor broadcasters net zo interessant is als voor de “traditionele” afnemers van storage.

De vraag waar mediabedrijven vooral mee worstelen is volgens Jacco: hoe kunnen wij meer efficiency bereiken bij data opslag voor de lange en kortere termijn zonder dat de directe beschikbaarheid van die data in het geding is. Dat vraagstuk heeft veel overeenkomsten met de begrippen koude en warme opslag. Bij broadcasters speelt dan nog eens dat de data die zij willen opslaan default over meerdere landen en continenten verspreid moet worden, iets waar de gemiddelde lokale cloudaanbieder minder mee te maken heeft.

Storage as a Service is voor de doorsnee cloudaanbieder waarschijnlijk al een bekend begrip, volgens Jacco zullen broadcasters hier eveneens meer om gaan vragen. Die ontwikkeling wordt versneld omdat S3 ook voor de broadcasters en mediabedrijven in toenemende mate als de facto standaard geldt en nieuwe toetreders op de markt direct alles met behulp van clouddiensten willen doen.

Intrigerende vraag is dan of een beurs als IBC en iets als storage expo naar elkaar zullen gaan groeien. Dat zou kunnen, maar volgens Jacco is er voor een bedrijf als Cloudian wel een duidelijk verschil in de benadering van de beide doelgroepen, al is het deels met dezelfde oplossing. Waar voor een mediabedrijf Cloudian de leverancier van het eindproduct is, geldt dat voor providers en datacenters een van de onderdelen is op basis waarvan het aanbod wordt opgebouwd.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.