Cloudstagnatie en ander opvallend nieuws

Dinsdag verschenen twee persberichten die voor de nodige verbazing zorgden. Het eerste ging over cloudgebruik het tweede over colo. De twee persberichten naast elkaar laten een onverwachte ontwikkeling zien.

Omdat deze week de Cebit wordt gehouden komen er erg veel meldingen uit Duitsland deze kant op. Dat zijn persberichten over het aanbod van IT diensten in Duitsland en de vraag, annex het gebruik. KPMG Duitsland heeft in opdracht van de koepelorganisatie Bitkom, vergelijkbaar met Nederland ICT, het gebruik van cloud door bedrijven onderzocht. Dat is een omvangrijke studie die al meerdere jaren achtereen wordt doorgevoerd en als groot pluspunt heeft dat het ook kleinere bedrijven meeneemt. Alles vanaf 20 werknemers of werkplekken wordt onderzocht en dat maakt dat de bevindingen ook voor de Nederlandse lezer interessant kunnen zijn. Wij hebben hier immers ook veel meer kleinere bedrijven dan grote, waardoor Amerikaanse rapporten en onderzoeken vaak meer “nice to know” dan “need to know” zijn. Wat de Duitsers hebben vastgesteld is bijzonder. De toename van cloudgebruik is afgevlakt, de scepsis en zorgen zijn verder toegenomen. Wat ook is toegenomen is het aantal bedrijven dat aangeeft ervaring met clouduitval te hebben.

En naast die melding kan je een persbericht van Rackspace leggen. Deze roemrijke onderneming, die alles al een keer heeft meegemaakt en doorgemaakt, heeft zich na de overname door een investeerder op iets anders gericht dan het zelf aanbieden van clouddiensten. Men claimde het laatste jaar veel meer een cloudkenner te zijn, als beste in staat ondernemers te helpen de juiste cloudkeuzes te maken en daar bij de ondersteunen. Kenners wisten ook dat in de EU Rackspace een probleempje heeft omdat de eigen datacenters in Engeland staan en dat is vanwege Brexit niet handig als je EU klanten wil werven.

Dat zelfde Rackspace heeft nu bekend gemaakt dat het (nog meer)  colo gaat bieden. Daarvoor gaat het gebruik maken van een stel datacenters dat vorig jaar door de eigenaar is overgenomen. De vraag die daarbij opkomt is of Rackspace heeft geconstateerd dat het in landen (zoals Duitsland) waar het graag een serieuze speler wil zijn redelijk kansloos was door aanbod waar geen vraag voor was. Geen datacenters en geen Duitse footprint is een aanzienlijke horde. Het kan echter ook zijn dat het merkt dat wat Bitkom en KPMG hebben vastgesteld op grotere schaal speelt. Er is een groep gebruikers die niet naar de (publieke) cloud omgevingen wil of misschien zelfs daaruit wil vertrekken. In dat geval is colo een zinnig alternatief.

Als wat Rackspace doet gebaseerd is op marktkennis en onderzoek dan kun je verwachten dat we dit meer te zien gaan krijgen en dat het begrip cloudstagnatie vaker zal voorkomen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.