“Colo is dood en innovaties zien we amper”

Tijdens de vorig week gehouden ChannelConnect Datacenter Summit 2019 is door de deelnemers vrij en open gesproken. Niet alles dat is gezegd was daarbij on the record. De opmerking van Gijs van Gemert van Serverius “Colo is dood”, die later nog werd gevolgd door “We zien weinig innovaties” zijn dat wel.

Weten hoe de wind waait

Het gegeven dat datacenters onderling vrijuit spreken over wat hen bezighoudt zal voor een groot aantal partijen in de markt interessant zijn. Leveranciers van hardware willen natuurlijk altijd weten wat zij aan wie kunnen slijten. Inspelen op trends of zorgen die daar ter sprake komen maakt voor hen het leven een stuk makkelijker. Maar de klanten van datacenters, de bedrijven die vierkante meters huren, beter bekend als colo, willen uiteraard ook weten hoe de wind waait. Stel dat de trend is dat meer partijen colo gaan afstoten, dat raakt dat tal van IT bedrijven, SaaS aanbieders en reguliere hosters hard. Om die reden zal van de summit een uitgebreid verslag in ChannelConnect verschijnen.

Markt staat stil

Waar in iedere geval kort bij zal worden stilgestaan in dat artikel, maar wat zich ook goed leent om op ISP Today expliciet genoemd te worden, is de context van de opmerking van Van Gemert. Hij ziet, en dat lijkt door andere te worden herkend, de markt voor colo tot stilstand komen. Er komen geen nieuwe partijen meer bij. De bestaande colo klanten laten een gemengd beeld zien, sommigen migreren naar een hyperscaler, anderen blijven stabiel en een derde groep groeit als kool.

Innovaties?

Dat is wat datacenters zien gebeuren met de colo klanten. Als je daar dieper induikt valt direct op dat de meeste colo klanten een duidelijk beeld heeft van wat ze nodig hebben. Als ze overstappen naar een hyperscaler is dat vanwege groei, flexibiliteit en kosten. Grappig genoeg worden die zelfde argumenten gebruikt door ex-colo huurders die weer terug migreren van een grote cloud aanbieder naar een lokale colo aanbieder. Dat is een beeld dat we in Nederland zien, maar ook in de buurlanden links en rechts komt dat voor.

Wat daar verder, net als hier, speelt is dat naast meer of minder ruimte, of juist meer doen op minder ruimte, er niet zo veel loos lijkt te zijn. Colo lijkt op dit moment niet de juiste omgeving te zijn voor innovaties door gebruikers annex huurders van de ruimte. Als er wordt gesproken over innovaties rond IT dan zijn de cloud partijen die de aandacht trekken. Vaak de hyperscalers, maar lang nodig is dat niet. De doorsnee colo klant (even los van de SaaS aanbieders die dat op die manier realiseren) lijkt min of meer stil te staan.

Klopt dat beeld? Kijkt ISP Today naar de verkeerde partijen? Wordt er wel geïnnoveerd maar niet gecommuniceerd? Of hoort het bij een volwassen markt dat het tempo van vernieuwing en verbetering zo laag ligt dat het amper meer opvalt?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.