CSA Berlijn dag 1: waarom is cloud nodig en aantrekkelijk?

csa-berlin2015Dinsdag is in Berlijn het officiële deel van het https://cloudsecurityalliance.org/ 2015 van start gegaan. Officieel, want op de maandag waren er workshops en trainingen die voor de leden, die daarmee de studiepunten halen.

Voor wie niet uit is op studiepunten, maar wil weten waar we staan met de cloud in EMEA, was dat deel minder relevant. Het antwoord op de vraag waar we staan is direct aan het begin van de twee dagen durende bijeenkomst in de keynotes ter sprake gekomen. Drie sprekers gaven achter elkaar hun kijk op de huidige staat van de cloud.

De aftrap werd gedaan door Dr. Welsh, werkzaam voor de Duitse federale overheidsdienst BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) als Head of Division Coordination and Security. Wat deze ambtenaar deed was op overtuigende wijze uitleggen voor een internationaal publiek waarom de Duitse overheid zo’n een enorme focus heeft op veilige, moderne, betrouwbare clouddiensten. Het is, zo leerden de ruim 150 aanwezigen, niet alleen dat Duitsers privacy en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan dat de overheid hier op hamert.

Een minstens zo belangrijke reden voor de Duitse cloudfocus komt omdat de overheid wel gebruik moet gaan maken van cloud. Welsh legde zijn kaarten open op tafel: de Duitse overheden hebben te maken met leegloop omdat er steeds meer ambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd behalen. De bevolking in Duitsland krimpt ook nog steeds, de overheid maakt zich serieus zorgen dat de overheidstaken niet meer kunnen worden vervuld. De mensen zijn er niet meer dus de overheid moet stukken efficiënter, en goedkoper gaan werken. Dat is ongeveer de hoofdreden waarom Berlijn cloud omarmt, en dat argument hoor je soms ook wel eens in het bedrijfsleven. Maar er is nog een reden. Wetende dat er meer vraag naar personeel is dan aanbod en dat de overheid moet concurreren op de arbeidsmarkt met hippe bedrijven ziet men cloud als een belangrijke methode een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Laat die beide argumenten maar eens op je inwerken. Je kunt ze namelijk ook zo op de Nederlandse situatie toepassen. En je kunt ze zelfs op een andere manier geformuleerd gebruiken als deel van je marketing.

De andere keynotes waren van Bruce Schneier, over de toekomst van Incident Response and Cyber Resilience, en Jeffrey Ritter over Defining Trust in the Cloud. Hier komen we later nog op terug Andere thema’s van het CSA congres waar ISPtoday morgen aandacht aan besteedt zijn datacenter beveiliging en de status van ISO 27018, beter bekend als de Cloud ISO. Beiden zijn onderwerpen die hier plenair, in de workshops en tijdens de pauzes voor stevige discussies leiden. En alleen daarom is deze editie van het CSA EMEA Congres zeer de moeite waard. De meest presentaties zullen achteraf op de website worden gepubliceerd.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.