Cyberonderzoek van de Duitse Buren – deel 1

In Duitsland wordt op een ander manier aandacht besteed aan cybercriminaliteit dan in Nederland. Dat heeft meerdere oorzaken. Er is om te beginnen een andere kijk en omgang met strafbare feiten. Daarnaast – heel belangrijk – is de overheid sterker sturend op het veilig houden van het bedrijfsleven.

Het gevolg van die grotere aandacht is dan ook dat het bedrijfsleven aan meer regels moet voldoen om zich tegen cybercrime te weren. Eerder op ISP Today is al gewezen op de veel ruimere definitie van vitale sectoren. Waar in Nederland Schiphol, Rotterdam en AMS-ix zo een beetje gelden als de paradepaardjes van de vitale infrastructuur gaat Berlijn vele stappen verder. Men is ook veel eerder begonnen de markt in kaart te brengen en rekening te houden met zaken als actieve bedrijfsspionage. Dat is een thema dat in Nederland lastiger besproken kon worden, niet in de laatste plaats omdat we veel minder maakindustrie hebben.

Afijn, de Duitsers regelen niet alleen ze houden ook keurig bij of industrie zich kranig weert tegen cybercriminaliteit, ze bieden ook platformen die dat faciliteren. Een van die platformen is de mede door de BSI mogelijk gemaakte “Allianz fuer Cyber-Sicherheit”. Die club organiseert activiteiten voor het bedrijfsleven, trainingen en een keer per jaar een groot onderzoek. De bevindingen van de 2017 enquete zijn net uit en leveren een hoop inzichten op. Het is onderzoek waaraan ruim 800 in Duitsland gevestigde bedrijven hebben deelgenomen. 2/3 is MKB en 1/3 is groter of overheid. Er hebben ook providers aan deelgenomen, zij zitten in de groep MKB.

Het PDF van het onderzoek is met 25 pagina’s redelijk beknopt. ISP Today haalt voor dit artikel drie punten naar voren. Volgende week besteden we nog een keer aandacht aan het onderwerp. We hebben namelijk over de bevindingen een aantal vragen gesteld aan specialisten.

Voor het eerste deel volstaat ISP Today met de volgende constateringen:

  • 70% van de deelnemers heeft het afgelopen jaren te maken gehad met een of meerdere succesvolle cybercrime voorvallen. De overige 30% wist het niet of was overtuigd zonder kleerscheuren het jaar te zijn doorgekomen;
  • Van deze groep heeft 51% daardoor te maken gehad met productie uitval en 6% met diefstal van waardevolle bedrijfsgegevens. Bedrijfsspionage dus, want het stelen van klantbestanden e.d. komt in ander antwoord categorieën terug;
  • Het meest opvallende is dat 3% door klanten financieel heeft moeten compenseren en in 1,1% was er sprake van boetes.

Dat met de AVG/GDPR voor de deur zal die laatste categorie alleen maar verder toenemen zal iedereen begrijpen. Maar of iedereen de impact van de regel daarboven doorheeft? 1 op de 16 succesvolle hacks in Duitsland heeft te maken met bedrijfsspionage. Dat is echt heel veel.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.