Datacenter consolidatie – het verhaal achter de Amerikaanse cijfers

US_Capitol_DC_2007-630Sinds 2010 geldt in de VS voor de federale diensten de aanwijzing meer te doen op basis van steeds minder datacenters en bij voorkeur via clouddiensten. Dat laatste is de cloud first strategie het eerste is datacenter consolidatie, en daar gaat dit bericht over.

In 2010 werd door federale overheidsdiensten kris kras door het land nog gebruik gemaakt van 3.133 (geen typefout!) datacenters. De bedoeling was tot 2015 daar 40% van te hebben geschrapt (1,253). Dit zou een forse besparing opleveren, doelstelling was tussen 2010 en 2013 tot $3 miljard minder uit te geven (bron). Dat bleek een illusie, eind 2013 stond de teller pas op $65 miljoen (PDF link).

Vorige week werd door de pers wederom aandacht besteed aan deze federale doelstelling, waarbij door sommige publicaties de indruk is gewekt dat de datacenter consolidatie nu al $3 miljard heeft helpen besparen. Dat is niet juist. Wie de cijfers uitgesplitst ziet voor de datacenters “slechts” $2 miljard besparen, wat overeenkomt met 55% van de totale besparing. Hierin opgenomen zit de intrigerende post “optimalisatie”, die niet verder wordt uitgelegd.

Hoe geloofwaardig is het te melden dat je in twee jaar tijd je besparingen van $65 miljoen naar $2 miljard weet op te krikken. Het antwoord moet zijn: amper. Er zit namelijk een forse adder onder het gras. Ten eerste zijn twee grootverbruikers buiten de optelsom gehouden, daarnaast moet het bedrag worden gerelateerd aan het totale federale IT budget. Dat bedraag $80 miljard per jaar. Als we dan nog eens kijken naar de gerealiseerde voordelen van datacenter consolidatie lijkt het te gaan om peanuts.

Er mag geen twijfel over bestaan dat het slimmer omgaan met datacenters – de Nederlandse regering heeft dat ook als doelstelling! – kan helpen geld te besparen. Bovenstaande illustreert ook dat het erg makkelijk is het publiek daarbij een rad voor de ogen te draaien.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.