Datacenter Efficiency staat best hoog op de agenda’s

greenitamsterdam24112015-640Enige tijd geleden schreef ISPtoday over de impact van nieuwe storage technieken op het exploiteren van een datacenter. Dit was naar aanleiding van een boeiend gesprek met Tintri tijdens de OpenStack dag in Bussum.

Toen recent bekend werd dat in Frankrijk een datacenter exploitant wegens het overschrijden van de bouwvergunning op punten die we in Bussum besproken hadden de werkzaamheden moest stilleggen was dan ook onze reactie: datacenters verdienen inderdaad wel meer aandacht.

Een extra reden dat nu te doen is de bijeenkomst van onder andere Green-IT Amsterdam die komende maand wordt gehouden onder de aandacht te brengen. De punten die daar besproken zullen gaan worden sluiten mooi aan op bovenstaande en onze eerdere aandacht voor Datacenter Energie Efficiency.

Aandacht voor Datacenter Efficiency (DCE) is trouwens een onderwerp dat ook elders leeft. Kijk maar naar het door Intel gesponsorde onderzoek naar DC’s in de VS en het VK. 75% van de ondervraagden worstelt met de fysieke ruimte en 63% noemt stroomvoorziening als een punt van aandacht.

Bij onze Oosterburen is ook recent een onderzoek doorgevoerd onder gebruikers en exploitanten van datacenters. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een leverancier van onder andere serverkasten. 84% gaf aan het belangrijk te vinden dat een DC zo milieuvriendelijk mogelijk is. 76% gaf aan energie efficiëntie zeer belangrijk te vinden, die score is zelfs een procentpunt hoger dan “veiligheid”.

Efficiency staat dus hoog op de agenda van menig datacenter exploitant en partijen die er ruimte huren. Dat het meer gaat dan om een zo laag mogelijk stroomrekening was wel te verwachten. De genoemde onderzoeken, vooral dat van Intel, beschrijven dat heel goed.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.