Datacenters blijven groeien en raken steeds voller – is dat zo?

Afgelopen vrijdag werd op de Vrije Universiteit van Amsterdam de jaarlijkse NDDHO dag gehouden, de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs. Op het programma was er veel ruimte voor IT, zowel als bron van zorg als middel deze zorgen weg te nemen.

Voor de doorsnee hoster was het programma niet direct heel prikkelend, onderwijs is natuurlijk alles behalve de private sector. Maar als je wat meer een andere kant van IT belicht wil zien of wil weten hoe in het onderwijs wordt gedraaid aan alle knoppen om IT zuiniger te krijgen was dit wel een moment die kennis op te krikken.

Aannames zonder onderbouwing

Wat een professional direct zal zijn opgevallen is de op meerdere plekken gehoorde opmerking dat datacenters blijven groeien als kool, terwijl het aantal processen op een server steeds verder zal toenemen. We kunnen – beredeneerd vanuit de hardware – steeds meer doen met minder en toch is er steeds meer ruimte nodig om dat ijzer onder te brengen.

Deze aanname werd op geen van de gevolgde presentaties ter discussie gesteld. Voor een academische omgeving is dat wel heel opmerkelijk, temeer daar niemand refereerde naar onderzoek of materiaal dat deze stelling onderbouwt. Iedereen die dagelijks met datacenters en hosting te maken heeft kan zich toch echt situaties voorstellen dat de groei van het aantal datacenters niet overal en altijd als onvermijdelijk zal gelden.

Consolidatie is nog toekomstmuziek

Kijkend daar de 14+ universiteitsnetwerken die er zijn is het zelfs heel goed mogelijk het aantal datacenters door consolidatie fors terug te brengen. Dat heeft de rijksoverheid ook gedaan en hoewel daar ook door een spreker op werd gewezen werd het nergens als gewenst scenario voor het onderwijs genoemd. Er wordt, mede dankzij, Surf best veel getimmerd en opgeleverd om daar meters mee te maken, maar om nou te zeggen dat inspanning die moet leiden tot consolidatie van de netwerk, housing et cetera met open armen door de universiteiten en hoge scholen wordt ontvangen. Wat dat betreft was het aanhoren van de argumenten zeer vergelijkbaar met de manier waarop in het bedrijfsleven de hakken in het zand gaan bij de IT afdelingen als de directies voorschrijven meer met externe clouds te gaan doen.

Als we het over voorspellingen hebben

De vraag of datacenters blijven groeien kan niet los worden gezien van de vraag waar compute power komt te staan. Dat de spreekwoordelijke bezemkast steeds vaker zal worden leeg getrokken lijkt een veilige aanname. Het tempo waarin dat gebeurt verschilt sterk per sector en land. Als je de cijfers van Trendforce mag geloven is op dit moment 35% van alle servers die voor applicaties worden gebruik onder gebracht in datacenters. Tegen 2020 zal dat meer dan 50% zijn. Dat klinkt logisch en indrukwekkend, maar wie naar onderzoeken van IDC en dergelijke uit de periode 2012~2014 kijkt ziet dat de +50% door sommigen al per 2017 werd voorspeld. Wie vrijdag bij het NDDHO zijn oor te luisteren legde heeft in ieder geval een verklaring waarom sommige voorspellingen niet uitkomen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.