Datacenters, cloud en geo risico’s

Vorige week stond een deel van de lezers nog op de bevroren sloten en grachten, deze week lijkt de lente in aantocht. Tijd voor een artikel over het weer.

Begin januari van dit jaar werd op de lokale Noord Duitse TV aandacht besteed aan het veranderende weer. Het item zou niet zijn opgevallen ware het niet dat een Geo-risico analist van Münchener Rück aan het woord kwam. Dat is de grootste herverzekeraar ter wereld. Dit bedrijf heeft voor alles risico analisten, dus ook voor het weer. Hij gaf aan dat voor Duitsland de weer schade rap aan het toenemen is. Afgelopen jaar stond de teller op twee miljard Euro. Twintig jaar geleden was dat (omgerekend) amper 100 miljoen. Daarbij hoort een grafiek met een sterk stijgende lijn.

Het item kreeg in Duitsland enige navolging omdat er kort werd gesproken over de leefbaarheid van de kustregio’s en het risico van de rivierlopen. Wat van belang is te weten is dat de Duitse lokale overheden gaan stoppen met het vergoeden van overstromingsschade. Het kost gewoon te veel geld. Burgers en ondernemers moeten zich maar beter verzekeren is de boodschap.

In een deel van de IT scene is de discussie verder gevoerd. Heel simpel en best wel voorspelbaar is de vraag gesteld: wat klopt er niet aan de IT architectuur als we weten dat er meer regen- en windschade gaat ontstaan. De boodschap die in de melding verstopt zit is dat de afhankelijkheid van eigen serverruimtes en mini datacenters in sommige gebieden als mogelijk te groot wordt ingeschat. Die gebieden worden door de koepel van verzekeraars in kaart gebracht. Het leidt nu tot de eerste publicaties van – heel voorspelbaar – cloud aanbieders en datacenters die stellen dat er een manier is om de geo-risico’s te reduceren en dat is om te beginnen het eigen serverhok uit te faseren en gebruik te gaan maken van moderne technieken zoals cloud en dual twin datacenters.

Japan is een van de landen waarvan bekend is dat zwaar leunen op cloud vast onderdeel van de business continuity architectuur is. Dat is de reden waarom aardbevingen en tsunami’s niet tot extreme productie uitval leiden. In de VS is in navolging van hurricane Katrina door de federale overheid een begin gemaakt met een vergelijkbare strategie. Twee landen die behoorlijk ver weg zijn en waarvan je kunt zeggen dat het een ver van je bed show is. Op minder dan twee uur rijden voor de meeste Nederlanders liggen in Duitsland gebieden met dusdanig hoge geo-risico’s dat de verzekeraars en de grote IT spelers hinten op de noodzaak van een vergelijkbare strategie.

En wat doet Nederland?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.