Dataverlies leidt tot waardeverlies

In een post op het blog van de Cloud Security Alliance van eind vorige week wordt een punt ter sprake gebracht waar op het eerste gezicht slechts weinigen van de ISP Today lezers te maken kan hebben, het gaat namelijk over overnames.

Nu is in de hostingsector sprake van enige consolidatie, lees overnames, dus wat dat betreft is er wel een match. Dat is echter niet de kern van de boodschap die de auteur, werkzaam bij Code42, wil overbrengen. Hij noemt geen namen, maar wijst er op dat in 2016 waanzinnig vaak sprake zou zijn geweest van vertraging bij M&A’s (3 van de 4 !) omdat data verloren zou zijn gegaan of niet vastgesteld kon worden of dit het geval was. Wie de overname ellende van Yahoo door Verizon heeft gevolgd weet dat “slechts” door de onderzoeken met het oog op de overname bekend werd dat er niet 1, niet 2, maar tenminste 3 keer data was ontvreemd. Deze deal is wel doorgegaan, maar de aandeelhouders kregen toch echt heel wat minder dan aanvankelijk gehoopt.

Wat kun je met deze kennis?

Deze input terugbrengen naar Nederlandse proporties is betrekkelijk makkelijk. Met dit artikel in de hand heb je een extra argument naar (een deel van) je klanten aandacht te besteden aan veilige dataopslag, netwerken, et cetera. Het geeft namelijk de verdiepingsslag die hoort bij de slogan “zorg dat je in control bent en blijft”.

In het CSA artikel wordt gelinkt daar het 2016 onderzoek en voor wie echt meer van de materie wil weten – vooral het type bedrijf dat door dataverlies in de problemen komt – zijn er websites zoals deze, waarin je gewoon op data loss en hack kunt zoeken. Opvallend vaak komen die begrippen voor in de beschrijvingen van de Amerikaanse variant van surseance of faillissement.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.