De betekenis van opensource en het tijdelijke karakter van hyper converged

Vorige week werd in Den Haag een dag lang door Dell EMC van alles verteld en gepresenteerd. Vele honderden bezoekers – waarvan opvallend veel nog in pak – waren aanwezig om dit te ondergaan. ISP Today beperkte de aanwezigheid tot een gesprek met Wouter Kolff, van oorsprong een EMC’er.

EMC is een voorbeeld van een organisatie die jarenlang niet op de radar stond van ISP Today maar door de marktontwikkelingen, zoals consolidaties en overnames, nu zelf interesse toont in de doelgroep. Met Wouter was daar iemand die ook moeiteloos een verhaal afsteekt dat de lezers kan interesseren. Natuurlijk zaten er enkele vergezichten in en verwijzingen naar cases die puur enterprise zijn dus weinig relevant voor de doorsnee hoster, maar ten minste twee punten vielen op als interessant en herkenbaar.

De eerste was de link tussen open source, licentie modellen en Software Defined X. Ook voor iemand die alle drie kent is leuk na te gaan wat er eerder was en wat de onderlinge relatie is. Waarom? Omdat je dan de bredere trend beter begrijpt. Wouter stelde dat het verzet tegen de decennia gangbare licentie praktijk een hele belangrijke driver is geweest te komen tot Sdx. En wat is er nodig om SDx goed van de grond te krijgen, werken met open source, omdat je anders wederom een licentie valkuil stapt. En wat is daar nou die bredere trend: dat vendors als Dell EMC open source omarmen of zelfs actief promoten (Wouter sprak zelfs van een open source offensief) is geen losse, op zich zelf staande, actie. Het is middel, facilitator, voor een heel ander doel.

Voortbordurend op open source kwam het gesprek uit op HyperConverged. Is dat nu het ei van Columbus? Volgens Wouter is dat zeker niet het geval. Het is een tussenoplossing, want het (voorlopige?) einddoel is SDx. Dat is van belang voor iedereen die in de sector werkt, want de de werkzaamheden die daar bij horen, de rollen van partners zijn dus niet in beton gegoten. Wat nodig is om HC architecturen overeind te houden is echt anders dan de rol van een partner met klanten met SDx. De les daar is: zorg ervoor dat je als specialist er tijdig achterkomt welke skills je nodig hebt dat te faciliteren of welk type collega’s er geworven moeten worden om het post-HC tijdperk te kunnen ingaan. Geen makkelijk opgave volgens Wouter, maar wel iets waar je serieus over na moet denken, anders verdwaal je in de woestijn. En die waarschuwing gold niet alleen voor de afnemers, ook de leveranciers hebben er mee te maken.

Los van die twee punten had Wouter ook nog een aardige kijk op de toekomst van de datacenters. Naast de paar hele grote spelers en complexen ziet hij ook ruimte voor een veelvoud van echt kleinere locaties. Misschien zelfs wel een ring van DC’s rond de randstad. Of dat het zelfde is als, of een invulling, van edge computing is een punt om een volgende keer over te praten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.