De expansie van Microsoft in de EU en de rol van DT

telekomCLOUD630Een paar dagen geleden wees ISPtoday op de aankondigingen van Microsoft meer activiteiten in Europa te ontplooien. Dat is naar onze mening goed nieuws voor klanten maar ook concurrenten. De dag erop volgde nog meer nieuws, onvermijdelijk ook want de topman uit Redmond deed een Europese tour, waarbij ook Berlijn werd aangedaan.

In Berlijn werd een bijzondere vorm van samenwerking met Deutsche Telekom (DT) bekend gemaakt. Diensten als Azure en Office 365 zullen in de datacenters van DT worden ondergebracht en daarbij wordt DT meer dan de verhuurder van de vierkante meters. De partijen zijn namelijk overeengekomen dat DT gaat optreden als Treuhänder. Dat is een term die je in Duitsland vaker hoort, en de vertaling die in dit geval het beste past is bewindvoerder of gemachtigde.

Groot voordeel: alles valt daarmee onder het beheer van DT en daarmee onder Duits recht. Gedachte is dat de Amerikaanse overheid dan geen toegang meer tot data kan afdwingen bij Microsoft. De link met de huidige strijd tussen Microsoft en de Amerikaanse justitie vanwege de toegang tot data in het Ierse DC is evident. In hoeverre die gedachte juist is, laten we even buiten beschouwing.

Microsoft heeft dat geschil met de Amerikaanse justitie niet met zoveel woorden tijdens de Duitse presentatie als oorzaak van deze stap toegegeven. Wel maakte Nadella bekend de eerste Amerikaanse cloud provider te zijn die dit model hanteert. Je kunt er dus van uit gaan dat meerdere partijen dit model gaan nadoen, en daar is ook niks mis mee. Voor de positie van Europese DC’s en cloudproviders is het goed nieuws.

DT maakte van de gelegenheid gebruik het eigen cloud aanbod verder bekend te maken TelekomCLOUD is de nieuwe portal voor IaaS, PaaS en SaaS bestemd voor alle klanten. De naam klinkt weinig origineel, maar het gaat vooral om het aanbod. DT voegt namelijk alles samen, een portal voor MKB en enterprise en dus ook geen gescheiden IaaS of PaaS aanbod meer. En uiteraard heeft Microsoft daar al een plek in gekregen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.